AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 REMASTERING - VYLEPŠENÍ KVALITY OBRAZU

Remastering znamená zjednodušeně kompletní přepracování videa.
To představuje vylepšení a opravu všech parametrů obrazu.
Tímto způsobem jste schopni vytvořit výrazně kvalitnější video i z méně kvalitních zdrojů (např. staré seriály točené starými kamerami).
Ze zašlých nažloutlých a zašedlých obrazů můžete vykouzlit nové živé barvy, sluneční svit i více detailů díky ostrosti.

V ukázce vidíte rozdíl mezi původním (originální DVD) a remasterovaným HQ-DVD ripem.


Věřte tomu nebo ne, ale tento rozdíl způsobuje nejen kombinace faktorů jako stará kamera či staré pásky.
Bohužel je to nejčastěji právě odfláknutá práce vydavatelských studií (převod pásek apod.).
Tyto faktory jsou schopny udělat z mnoha filmů a seriálů to, co je na ukázce vlevo.
Proto si ukážeme, jak je opravit na verzi vpravo. Budete muset udělat to, co neudělali oni.
U filmů je to jen výjimečně (a téměř výlučně jen u těch velmi starých). U seriálů je to však časté, u starých prakticky samozřejmé.
Kvalitní verze převodů a nahrávek jsou až tak přibližně od roku 2000 s nástupem digitálních technologií.

Ať už se rozhodnete obraz upravovat či nikoliv, vždy musíte použít Základní analýzu obrazu! (bod 3 v postupu).
Může se vám stát, že některé z filtrů nebudete mít k dispozici. Nic se ale neděje.
Stáhněte si program MeGUI, který je již obsahuje. Automaticky jsou vložené ve verzi, která je v sekci Programů ke stažení.
Dříve bylo nutné skripty načítat zadáváním cesty. Nová verze programu MeGUI již toto dělá automaticky.


Nejprve budete muset načíst video podle postupů dále, a poté správně nastavit DAR - výstupní rozlišení videa.

Filtry je vhodné řadit tak, jak jdou za sebou z hlediska procesu práce.
Např. ořezání černých okrajů je vhodné provést nejdříve, jinak se zbytečně budou dělat výpočty na části obrazu, které poté stejně oříznete.
Následně nastavte rozlišení, analýzu, NTSC opravu. Jas nastavujte dříve, než kontrast, kterým dorovnáte úroveň jasu atd.
Ostření je vhodné až na konec, jako doostření po případném odstranění šumů apod.
Pokud pořadí změníte, nic se nestane. Okem obvykle (pokud něco nepokazíte) nebudete schopni poznat rozdíl.
Přesto je vhodnější filtry řadit podle postupu, čímž optimalizujete jejich účinnost a efektivitu.

Na remastering se používá mnoho různých filtrů, ale my si vystačíme s těmi základními:
1) ODSTRANĚNÍ ČERNÝCH OKRAJŮ
2) ZMĚNA VÝSTUPNÍHO ROZLIŠENÍ
3) ZÁKLADNÍ ANALÝZA - AUTOMATICKÉ ODSTRANĚNÍ CHYB - POUŽIJTE VŽDY BEZPODMÍNEČNĚ!
4) OPRAVA FPS 29,970 U NTSC VIDEA
5) DEINTERLACE - odŘÁDKOVÁNÍ
6) JAS
7) KONTRAST
8) SYTOST BAREV
9) ANTIALIASING - ZAROVNÁNÍ HRAN
10) ODSTRANĚNÍ ŠUMŮ OBRAZU
11) OSTŘENÍ

Doplňkové filtry:
12) ODSTRANĚNÍ LOGA TV STANICE

Používá se ještě mnoho dalších filtrů, mnohé z nich jsou i na profesionální úrovni a udělají s obrazem doslova zázraky.
Avšak komprimovat film několik dnů už nemá smysl.

Vždy používejte jen jeden daný filtr z každé kategorie!
Použijete-li např. 2 různé filtry na odstraňování šumů, obraz může být vážně poškozen!
Počítají se i filtry, které dosadí Základní analýza! Tyto můžete nahradit, ne však přidat další se stejnou funkcí!
Chyba se v náhledovém okně nezobrazí - projeví se až ve finálním videu po vzájemné konfrontaci skriptů během komprese.
Nelze ji jiným dalším filtrem odstranit, a budete tak nuceni dělat celé video znovu!


POZOR! REMASTERING JE VELICE NÁROČNÝ NA VÝKON PC!
Přibližný časový nárok (dle vašeho počítače) můžete zjistit z testů v Nastavení počítače.

Nahoru

Do programu MeGUI budete během remasteringu zadávat skripty, které slouží jako programové instrukce.
Tyto skripty stačí zkopírovat odtud z AV Návodů, a následně vložit do okna Script (např. pomocí CTRL+V).
Pokud některý skript nebude fungovat - bude hlásit nenalezený DLL soubor, nic se neděje.
Stáhněte si program AviSynth, u něhož jsou přiložené ve verzi, která je v sekci Programů ke stažení.

V prvé řadě zkontrolujte, zda máte v programu AviSynth zkopírované všechny skripty.
Pokud ano, ale program MeGUI je přesto nenajde, je nutné zadat jim cestu manuálně.
K ručnímu zadání slouží položka Load DLL. Po kliknutí na tlačítko trojtečky se rozevře hledání skriptů.
Najděte instalaci AviSynthu, a ve složce Plugins máte nakopírovány všechny skripty.


Poté stačí jen dvojklikem přidat požadovaný DLL soubor, který se okamžitě načte do okna Script.
Nezapomeňte však přidat i požadovaný skript (řádek příkazu pro remastering) pro jeho práci! Takto lze přidat více skriptů.


Nahoru

Nyní již začnete upravovat video.
Z horní nabídky vyberte položku Tools / AVS Script Creator.


Spustí se okno, kde tlačítkem tří teček nebo přetažením myší do kolonky načtěte infosoubor videa (ffindex, d2v, dga apod.).


Do okna se načte video, a zároveň se otevře náhledový obraz videa:


Nahoru

DAR - Display Aspect Ratio - je poměr stran výsledného zobrazení videa.
Ačkoliv je video např. na DVD v rozlišení 720x576 (do šířky natažený skoročtverec), umí se zobrazit jako obdélníkový formát 16:9.

Po načtení videa vždy nejprve v položce Input DAR nastavte formát zdrojového videa - měli byste vědět, o jaký typ se jedná.
Zda PAL či NTFS, a formát 4:3 nebo 16:9.
POZOR! Pokud se jedná o speciální panoramatický formát, např. užší poměr 2,35:1 apod.
Program obvykle načte tyto rozdílné formáty správně. Pokud ale ne, je nutné nastavit hodnotu manuálně.
Zkontrolujte si poměr čísel v záložce Scipt, zda odpovídají poměru či nikoliv. Pokud ne, musíte jej nastavit ručně.
Výběrem Select AR lze zadat vlastní číslo (např. 2,35 a potvrdit OK).


Ať již vyberete formát z nabídky, nebo zadáte vlastní, do záložky Script se přidá poměr stran DAR:


Poměr 31:17 = 1,82, tj. 16:9 (hodnota není přesná, důvody pochopíte v kapitole SAR).
Tuto hodnotu můžete bez ohledu na výběr zadání výše manuálně měnit, a nastavovat vlastní speciální formát.
Je pak ale potřeba měnit všechny hodnoty, tj. v zadání (31:17) i jednotlivě - darx a dary (osy x a y).
POZOR! Pokud provedete ořezání stran - černých okrajů.
Poměr nastavený v záložce I/O nemusí souhlasit s poměrem v záložce Script (ukazuje se bez černých okrajů)!
V případě kontroly stačí smazat ořezání okrajů, zkontrolovat správný poměr, a zase zpět nastavit černé okraje.

Manuální nastavení hodnot v záložce Script však představuje riziko - může se změnit výsledný zobrazovaný formát.
Proto tento krok příp. nejprve otestujte!
Pokud celý skript hodnot DAR smažete - rovněž se nic nestane!
Program má svoji vlastní detekci zdrojového formátu, a hodnotou SAR vždy najde sám tu správnou výslednou.
Přesto je lepší zadávat obě hodnoty (SAR i DAR), tj. do tohoto nastavování zasahovat jen s případnými opravami.

Nahoru

V okně script creatoru nastavíte v části Crop & Resize velikost ořezu černých okrajů - podle náhledového okna videa.
POZOR! Okraje musí být v obou směrech (svisle i vodorovně) dělitelné 4mi !
Okraje mohou být např. 12 a 4 (součet je 16 = dělitelný 4mi), ale ne např. 12 a 2 (14 není dělitelné 4mi).
Buď vám to nepůjde uložit, nebo vám to některé přehrávače nedetekují! Je to nutné pro kompatibilitu!
Zde jste okraj nastavili na 12 a 12 vlevo a vpravo. Nahoře a dole pak 4 a 4. Oba součty (24 i 8 jsou dělitelné 4mi).
Nezapomeňte zkontrolovat proklikáním celé video - zda nejsou někde okraje širší!

Funkci Auto Crop - automatické oříznutí - ignorujte. Manuální nastavení je přesnější.
Automatika maže "černou plochu", a tudíž často buď vezme i kus obrazu, nebo ne celý kraj jak by mělo.
Rozhodně vždy nastavujte hodnoty manuálně podle náhledového okna.
To se automaticky okamžitě aktualizuje, příp. klikněte na tlačítko Preview AVS Script - zobrazit náhled.

V případě ručního zadávání do skriptu vypisujte příkazy do záložky Script.
Tento způsob ovšem není tak pohodlný jako zadávání do pozičních polí s okamžitým náhledem.
Doporučuji proto využít jednodušší a pohodlnější možnosti popsané výše.
Filtr zadávejte ve formátu: crop(12, 4, -12, -4).
1. číslo je levá strana. 2. číslo je vrch. 3. číslo je pravá strana. 4. číslo je spodek.
První dvě hodnoty jsou vždy kladné, druhé záporné (znázornění opačné strany). 0 (nula) je bez ořezu.


Nahoru

POZOR! Použití filtru Resize není u MKV videí žádoucí!
Jedná se totiž o kompletní přemapování pixelů, což může vést ke snížení kvality výsledného videa.
MKV video má však několik funkcí - indexových definic formátů, díky nimž funkce resize není potřeba!
Pokud změnu provedete, video nebude tak ostré jak by bylo, což je zcela logicky nevýhodné.

Při kompresi i při finálním ukládání videa se do MKV videa zadávají informační údaje - indexy.
Ty dávají přehrávačům vědět, v jakém výsledném formátu video přehrát.
I když bude video např. jako klasické DVD - 720x576 (téměř čtveraté rozlišení), přesto se přehraje správně (jako obdelník).
Přehrávač díky indexům pozná, že video má být ve formátu 16:9, tj. 720x404 apod.
Přehrávač tak podle informací z indexů video stáhne či roztáhne, a výsledné zobrazení na televizoru je správné.
Tyto informace do indexů dávají nastavené hodnoty SAR a DAR.

Přesto si ukážeme, jak se změna rozlišení (funkce Resize) dělá. V některých situacích se může hodit.
Např. pokud potřebujete HD video zmenšit na klasické SD, nebo zvětšit malý TV-rip či nahrávku kamery apod.
Tato funkce filtru slouží nejen ke zmenšení rozlišení dolů (z HD na SD), ale i interpolaci nahoru (dopočítání rozlišení z SD do HD).

Takto může MeGUI vidět film:


Po ořezání černých okrajů je však formát stále deformovaný:


Změna rozlišení se zadává do nastavení v sekci Resize:


Jak však sami můžete vidět, ne každé video, formát a nastavení vám umožní změnu.
Proto je nutné tento filtr nastavovat manuálně.
Překlikněte na třetí záložku Script.
Zde do ní zadáte parametr filtru ve formátu: LanczosResize(720,540).
1. číslo je šířka v pixelech.
2. číslo je výška v pixelech.


V případě naší ukázky budou hodnoty výsledného rozlišení 720x280 (panoramatické video).
Kliknete-li na tlačítko Preview AVS Script - aktualizuje se změna náhledu.
Vidíte, že formát nyní konečně vypadá správně:


Nahoru

Základní analýzu musíte provést vždy!
Analýza opravuje chyby formátů (např. NTSC 720x480, fps 29,970 apod.), ale např. automaticky i většinu verzí interlace (viz. níže).
Může vám nejen ušetřit dost práce, ale především značně zlepší výslednou kvalitu obrazu!

Nyní překlikněte na prostřední záložku Filters.
Zde klikněte na tlačítko Analyse.


Proběhne analýza videa, která trvá asi 0,5 - 4 minuty podle délky videa a výkonu PC.
Analýza zjistí stav videa, a automaticky nastaví příslušné filtry na opravu (deinterlaci, formát apod.).
Podle typu videa má jednu, nebo dvě fáze - první je rychlá - zjistí stav videa.
Druhá je pomalejší - nastaví příslušné filtry na opravu (deinterlace apod.).
Je-li jen jedna, proběhnou zjištění i nastavení filtru současně.
Postup je ukazován ve spodní levé liště okna (pokud jsou dvě fáze, ukazatel projede 2x za sebou).

Může se stát, že analýza chyby nenajde. Nastaví se Progressive a můžete pracovat dál.
Přesto jsou zde ukázky jak dobré analýzy, tak objevených chyb, kdy program automaticky nastavil několik různých filtrů:


Po kliknutí na Preview AVS Script uvidíte na náhledu, jak se obraz upravil.
POZOR! Je-li video v pořádku, nemusí se nastavit téměř nic. Source type bude Progressive, a ostatní položky prázdné.
Veškerá další práce remasteringu bude probíhat již jen ve třetí záložce Script.

Nahoru

Americký formát NTSC má dva standardy fps - snímků za sekundu:
1) 23,976 snímků - je obvyklý, a setkáte se s ním téměř všude.
2) 29.970 snímků - je již poněkud vzácnější, avšak u amerických DVD či ripů se s ním stále můžete setkat.

FPS 29.970 snímků však může na evropských přehrávačích zlobit, stejně tak jako se hůře časuje apod.
Zkrátka toto není fps pro nás, a je potřeba jej opravit - převést na běžnější standard 23,976.

Tento problém ovšem obvykle automaticky vyřeší Základní automatická analýza.
Pokud jste ji již dělali, klikněte pro jistotu na spodní tlačítko Preview AVS Script.
Náhledové okno se tím aktualizuje.
Zkontrolujte záložku Script, zda se v ní - kdekoliv - nachází příkaz: " TDecimate() ".
Pokud ano, není co řešit, vše je v pořádku a pokračujte dál.
Pokud ne, je potřeba jej přidat. Obvykle se přidává za Deinterlaci, s níž se váže.
Na náhledu vidíme, že příkaz je obsažen v deinterlačním filtru z analýzy.


Nahoru

Pokud video interlaci neobsahuje, tuto kapitolu přeskočte.
Pokud video interlaci obsahuje, je nutné udělat Deinterlaci - odstranění interlace.

Proklikáním videa zjistíte, že obsahuje interlaci (řádkování):


Ono hrozivé rozčárkování hran při pohybech je právě interlace.
Bohužel na ni narazíte velice často, zejména při nahrávkách z VHS, TV, ale velice často i na DVD!
Smutnou vadou je, že se objevuje dokonce v HDTV vysílání některých pořadů.
Na starých TV si toho možná ani nevšimnete, ale na nových a kvalitních HD televizorech je tento efekt nesmírně rušivým prvkem.

Pokud jste již provedli analýzu, klikněte pro jistotu na spodní tlačítko Preview AVS Script.
Náhledové okno se aktualizuje - Analýza interlaci obvykle úspěšně odstraní automaticky.
Pokud tam interlace již není, vše je v pořádku. Může se však stát, že mírná interlace stále zůstane.
POZOR! Někdy se vyskytuje tzv. miniinterlace!
Jedná se o minimální interlaci, znatelnou např. jen na víčkách očí při mrkání, nebo pohybu rtů při mluvení.
Celkově je video v pořádku, avšak tyto "minipohyby" interlaci vytvářejí!
V tomto případě je možné použít další filtr - kombinaci dvou stejných filtrů. Chybu to neudělá, protože se jedná o jinou "verzi" interlace.

V případě, že stále zůstává klasická interlace (analýza nezabrala), je nutné zkusit jiný filtr - účinnější.
Překlikněte na třetí záložku Script.


Deinterlace je zde příkazem: Yadif(order=1), ale setkáte se často i s jinými.
Je rovněž možné, že narazíte na defaultní hodnotu: #deinterlace. Po analýze zůstává obvykle jen u progresivního videa - bez interlace.
My si ukážeme příkazy YadifMod a TDeint.
Pro NTSC videa s fps 29.970 budete navíc přidávat příkaz t.decimate().
Tento dodatek je oprava převodu na fps 23.976 (obvykle automaticky odstraněn Základní analýzou obrazu).

Smažte celý řádek deinterlačního filtru, který vložila analýza (v náhledu načtení pluginu Yadif), a vložte místo toho příkaz:
PAL nebo NTSC s fps 23.976: TDeint() nebo YADIFMod().
NTSC s fps 29.970: TDeint().TDecimate() nebo YADIFMod().TDecimate().

Pokud je filtr stále nedostačující, je možné použít přídavek pro samotný TDeint.
Do závorky napište parametr: " full=false ". Celý příkaz pak bude vypadat: TDeint(full=false), nebo TDeint(full=false).TDecimate().

Pokud nezabere ani tento filtr, pro vyšší účinnost můžete ještě přidat posílení - filtr NNEDI:
PAL nebo NTSC s fps 23.976: TDeint(edeint=NNEDI()) nebo YADIFMod(edeint=NNEDI()).
NTSC s fps 29.970: TDeint(edeint=NNEDI()).TDecimate() nebo YADIFMod(edeint=NNEDI()).TDecimate().

Tyto přídavné filtry ale budete potřebovat jen výjimečně.
Analýza obvykle sama najde kvalitní, příp. zabere první kombinace filtrů TDeint nebo YadifMod.
Nikdy nepoužívejte dva či více stejných filtrů naráz! Výsledek je poškození obrazu!
Nejčastěji se chyba projeví jako aliasing (zubaté šikmé hrany), které již nelze odstranit.
Je nutné vždy daný skript smazat a nahradit jiným.

Po opětovném kliknutí na Preview AVS Script se obraz upraví, a vidíte, že se interlace odstranila:


Nahoru

Jas je hodnota světla v dané části obrazu (pixelu). Na slunci je jas vyšší než ve stínu apod., to všichni víme.
Ve videu jsou však tyto hodnoty často utlumeny. Částečně jej ovlivňuje výše zmíněný kontrast, který nastavuje rozsah možností jasu.
Jas zvyšuje světelnost zejména v černých plochách, tzv. odstraňuje nebo zjemňuje stíny.
Efektem je, že obraz jakoby zešedne. Toto následně opravuje právě kombinace s kontrastem.
POZOR! Jas sám významně ovlivňuje hodnotu sytosti barev!

Skript budete vkládat do třetí záložky Script.
Jas budete nastavovat pomocí filtru Tweak. Zadávanou hodnotou bude: bright=číslo (jas = hodnota).
Tento filtr budete používat univerzálně - slouží také pro kontrast a sytost barev.
V případě používání více filtrů je budete v závorce dělit čárkou (x=0,y=0,z=0), např.: " Tweak(bright=10,cont=1.2,sat=1.5) ".

Nyní si ukážeme pouze nastavení jasu:
Skript budete zadávat ve formátu: " Tweak(bright=10) ". Číslo 10 je hodnota. 0 = výchozí stav. Tečka představuje desetinnou čárku!
Hodnoty nižší (0.9 či přesnější, jako např. 0.856 apod.) jsou ztmavení.
Hodnoty vyšší (1.5 či přesnější, jako např. 1.483 apod.) jsou zesvětlení.
Ideální hodnoty jsou 5 až asi tak 20.


Zde ukázka samotného jasu - hodnota 10, tj: " Tweak(bright=10) ":


Vidíte, že změna je relativně malá - obraz jakoby mírně "zešedl".
To, co bylo jen černé, nyní lépe vystupuje, a vidíte i tam, kde byla černá tma (jako by bylo více světla).
Pokud se vám výsledek nezamlouvá, stejným způsobem lze prostě změnit nastavení na vyšší či nižší hodnotu.

POZOR! Obvykle je nutná vzájemná kombinace s kontrastem!
Např. hodnota kontrastu při 1.4 je velmi černý a bílý obraz - špatný, avšak s kombinací jasu na úrovni např. 20 je výsledek perfektní!
Časem se naučíte rozpoznávat a tipovat hodnoty, které jsou v dané kombinaci nejlepší.

Nahoru

Kontrast představuje jakýsi "rozsah" mezi černou a bílou.
Čím je vyšší, tím je větší rozsah i pro zbývající spektrum barev - matné barvy mohou mít světlejší odstín apod.
Kontrast způsobí, že černá bude černější a bílá bude bělejší. Tímto zároveň zanikají např. stíny (stávají se černými plochami).
Částečně jej ovlivňuje níže zmíněný jas, který nastavuje hodnotu jasu v rozsahu daném kontrastem - tím také např. opravuje tyto změny ve stínech.
POZOR! Kontrast sám významně ovlivňuje hodnotu sytosti barev!

Script budete vkládat do třetí záložky Script.
Kontrast budete nastavovat pomocí filtru Tweak. Zadávanou hodnotou bude: cont=číslo (kontrast = hodnota).
Tento filtr budete používat univerzálně - slouží také pro jas a sytost barev.
V případě používání více filtrů je budete v závorce dělit čárkou (x=0,y=0,z=0), např.: " Tweak(bright=10,cont=1.2,sat=1.5) ".

Nyní si ukážeme pouze nastavení kontrastu:
Skript budete zadávat ve formátu: " Tweak(cont=1.2) ". Číslo 1.2 je hodnota. 1.0 = výchozí stav. Tečka představuje desetinnou čárku!
Hodnoty nižší (0.9 či přesnější, jako např. 0.856 apod.) jsou ztmavení.
Hodnoty vyšší (1.5 či přesnější, jako např. 1.483 apod.) jsou zesvětlení.
Ideální hodnoty jsou 1.0 až asi tak 1.3.


Zde ukázka samotného kontrastu - hodnota 1.2, tj: " Tweak(cont=1.2) ":


Vidíte, že změna je relativně malá - černé je černější, bílé, je bělejší, rozsah mezi tím je "příjemnější", světlejší barvy mírně ožívají.
Pokud se vám výsledek nezamlouvá, stejným způsobem lze prostě změnit nastavení na vyšší či nižší hodnotu.

POZOR! Obvykle je nutná vzájemná kombinace s jasem!
Např. hodnota kontrastu při 1.4 je velmi černý a bílý obraz - špatný, avšak s kombinací jasu na úrovni např. 20 je výsledek perfektní!
Časem se naučíte rozpoznávat a tipovat hodnoty, které jsou v dané kombinaci nejlepší.

Nahoru

Sytost barev je hodnota úrovně barvy. Představuje její odstín - jak moc je barva "výrazná".
Lidské oko umí identifikovat desítky miliónů odstínů barev. Např. LCD televizory jich umí zobrazit 16 i více miliónů.
Každý jeden daný odstín má svoji "sytost". Např. rudá je sytější než světle červená.
Remasteringem můžete značně oživit staré a zašlé barvy, které jsou časté u starých filmů či nahrávek.
Hodnota sytosti je obvykle značně ovlivněna kontrastem a jasem.

Skript budete vkládat do třetí záložky Script.
Sytost odstínů budete nastavovat pomocí filtru Tweak. Zadávanou hodnotou bude: sat=číslo (saturace = hodnota).
Tento filtr budete používat univerzálně - slouží také pro kontrast a jas.
V případě používání více filtrů je budete v závorce dělit čárkou (x=0,y=0,z=0), např.: " Tweak(bright=10,cont=1.2,sat=1.5) ".

Nyní si ukážeme pouze nastavení sytosti barev:
Skript budete zadávat ve formátu: " Tweak(sat=1.5) ". Číslo 1.5 je hodnota. 1.0 = výchozí stav. Tečka představuje desetinnou čárku!
Hodnoty nižší (0.9 či přesnější, jako např. 0.856 apod.) jsou ztmavení.
Hodnoty vyšší (1.5 či přesnější, jako např. 1.483 apod.) jsou zesvětlení.
Ideální hodnoty jsou 1.1 až asi tak 1.7.


Zde ukázka samotné sytosti barev - hodnota 1.5, tj: " Tweak(sat=1.5) ":


Vidíte, že zde již změna tak malá není - všechny barvy byly značně "posíleny". Obraz sám jakoby ztmavl.
POZOR! Proto je nutná vzájemná kombinace s kontrastem! a jasem!
Pokud se vám výsledek nezamlouvá, stejným způsobem lze prostě změnit nastavení na vyšší či nižší hodnotu.
Časem se naučíte rozpoznávat a tipovat hodnoty, které jsou v dané kombinaci nejlepší.

Nahoru
FINÁLNÍ OBRAZ PROTI PŮVODNÍMU (vč. slabšího ostření)

Zde je již srovnání všech parametrů: jas, kontrast a sytost, spolu s ostřením.
Zadané skripty:
Obraz: Tweak(bright=10,cont=1.2,sat=1.5)
Ostření: Msharpen(threshold=10,strength=100)
Nahoru

Antialiasing je termín, který znáte nejspíše z počítačových her. Nicméně se tento efekt může vyskytovat i ve videu.

Antialiasing je ve stručnosti "zarovnání hran".
Standardní video se skládá z pixelů - čtverců nebo obdélníků - tudíž řádků a sloupců.
Při převodu formátu se mění jejich tvar (ze čtverců na obdélníky a naopak). Je pak zcela logické, že vytvořená šikmá čára je "kostrbatá".
Při velikosti pixelů a vystínování přechodů se však tento efekt ztrácí a čára okem vypadá zarovnaná.
Někdy ovšem dojde k chybě, ať již při natáčení, úpravách či převodu. Můžete se tak setkat s tím, že budete tuto funkci potřebovat.
V našem případě se může antialiasing vyskytnout i jako efekt chyby při remasteringu - proto kontrolujte výsledné video!
Při použití nesprávné kombinace filtrů (obvykle např. dva se stejnou funkcí apod.), se to často projeví právě poškozením hran obrazu.
Nepleťte si ovšem kostrbaté hrany s interlací!
Ta někdy může problém vyřešit, proto je tento krok psán v "postupném návodu" až za ní.


Zde vidíte ukázku aliasingu:


Zkontrolujte nastavení ostatních filtrů, zda je v pořádku.
Pokud jsou hrany kostrbaté i po provedení Analýzy a Deinterlace, budete muset použít filtr na antialiasing.
Skript budete vkládat do třetí záložky Script.
Používat budete filtr " vinverse() ".


Pokud jste četli návod celý, pak víte, že tento filtr lze použít i na Odstranění šumů videa.
Tento filtr je vhodný pro obě funkce. Zjednodušeně je jeho rozmazávací schopnost vhodná pro odstraňování šumů, i pro vyrovnávání hran.
Zadávejte jej však jen jednou!
Tudíž, pokud jste jej již použili pro odstranění šumu, neměli byste mít ve videu již žádnou potřebu antialiasingu.

Pokud by snad nezabral, je zde samozřejmě možnost použít silnější filtr.
Tím je např. EEDI2.
Filtr zadáváte ve tvaru: " separatefields().selectodd().EEDI2(field=0) ".

Nahoru

Obrazový šum je všudypřítomným prvkem jak u videí, tak i např. u fotografií.
Šum obrazu představuje jakousi "zrnitost" - nekvalitní údaj o barvě sousedních pixelů.
Pokud je např. v pozadí modré nebe, a některý pixel nemá přesné informace o modré, tváří se jako trochu jiný odstín.
Okolní pixely přebírají jeho informace, a vzniká malý flek jiné barvy.
Šum u videa se rovněž může projevovat mírným mihotáním v pozadí.

Šum vzniká již při nahrávání kamerou, při zpracování, převodech pro distribuci, a samozřejmě při jakékoliv rekompresi.
Často se s ním setkáte u starých záznamů, ale lze jej, i když vzácně, objevit i na Blu-ray.
Nelze tak nikdy zcela úspěšně zabránit jeho vzniku, ale ukážeme si, jak jej odstranit, nebo alespoň zmírnit.
Zde ukázka obrazovéhou šumu, s porovnáním části s odstraněným šumem:


Použití odšumovacího filtru představuje malé rozmazání, ale obvykle je tak miniaturní, že není potřeba žádné ostření (jen by vrátil či zvýšil šum).
Rovněž musíte vzít v úvahu, zda se jedná o šum nebo ostrost? Ne vždy je to šum, a ne vždy musí být nežádoucí.
To, že vidíte vlákna oděvu, může být ostrý kvalitní obraz, nebo také šumové zrnění. Záleží na kvalitě zdroje.
Pokud je šum mírný a konstantní v celém videu, pak je v pořádku. Odstranění může video zhoršit, resp. rozmáznout - ztráta detailů.
Pokud je šum jen v některých scénách nebo částech (např. v šeru), pak je vhodné použít filtr na jeho odstranění.
U nových digitálních zdrojů šum nejspíše ani neobjevíte, u starších zdrojů můžete otestovat zadání skriptu - zda se obraz v náhledu vylepší.

Ukázka obrazu bez odšumovacího filtru a s ním:


Na odstranění šumů existuje více filtrů. My si ukážeme ty základní.
Skript budete vkládat do třetí záložky Script.
Do závorek nebudete vypisovat žádné hodnoty - uvedený příkaz s prázdnou závorkou je finální pro editaci.
Hodnoty sice existují, ale nastavení filtrů je nesmírně složité na vyrovnání poměrů hodnot. Nám bude stačit výchozí automatický stav.
Znovu upozorňuji - odstraněním šumu způsobíte mírné rozmazání - ne vždy je šum skutečně nežádoucí!
Někdy může být zrnitost obrazu lepší pro ostrost a detaily!


Prvním filtrem, který asi budete používat nejčastěji, je " Checkmate() ".
Je vhodný pro jakákoliv videa, je mírný a decentní (použit výše na ukázce).


Dalším kvalitním filtrem je " vinverse() ".
Je vhodný spíše na animované scény, ale úspěšně zvládá i klasická videa
Tam se projevuje slaběji než checkmate, tudíž, je-li checkmate příliš silný, pak je vinverse obvykle ideální.

Pokud výše uvedené filtry nepomohou s odstraněním, je zde i silnější filtr.
Pozor, tento filtr je již dost silný a intenzivnější, a tudíž může více rozmazat obraz!
Tímto filtrem je " Deen() ".
Používejte jej jen na skutečně silný šum, jako např. na obrázku - šum v podobě svislých čar (znatelné zejména na tváři).
Po použití filtru Deen vidíte, že obraz je mírně rozmazaný, a bude nutné jej doostřit.
POZOR! Silné ostření může opět obnovit či zvýraznit šum! Je nutné filtr ladit velmi jemně!


Nahoru

Ostření je u MKVčka zajímavou vlastností.
Samotný kodek x.264 totiž vykazuje určitou míru ostření - při komprimaci vytváří ostřejší hrany pixelů podle odstínů barev.
Přesto může být potřeba, zejména u starých filmů či seriálů, použít doostření.
Ostření se může hodit také např. po deinterlaci.
Deinterlační filtr může způsobovat lehké rozmazání, proto obraz dalším filtrem doostříte zpět.

Skript budete vkládat do záložky záložky Script.
Ostřit budete pomocí filtru Msharpen. Je příjemnější pro ostření, a jemnější.
Pokud by filtr nestačil, níže je popsán silnější filtr Asharp, nebo pomalejší, ale kvalitní kombinace dvou filtrů.
Skript tohoto filtru se zadává ve formátu: msharpen(nastavení), např. " msharpen(threshold=10,strength=100) ".
Uvnitř závorky se zadávají hodnoty 0 až 255.
1. parametr: - threshold - oblast rozpětí pixelů, která se má ostřit. Čím menší, tím vyšší ostrost. Doporučená hodnota 5 - 15.
2. parametr: - strength - síla ostření. Zde naopak - čím vyšší, čím ostřejší. Doporučená hodnota 100 - 130.


V případě, že ostření, resp. vyladění filtru Msharpen nebude stačit, je zde i ostřejší filtr.
Tím je ASharp. Je intenzivnější, proto pozor na zadávané hodnoty - je lepší zkusit desetinná čísla pro přesnější použití.
Skript tohoto filtru se zadává ve formátu: asharp(hodnota), např. " asharp(2,5) " nebo " asharp(1.8,5.1) ".
Uvnitř závorky mohou být až tři čísla (používat budete jen dvě), oddělovaná čárkou. Desetinnou hodnotu zadávejte tečkou.

1. číslo - hodnota ostření (0 = vypnuto, 1 = slabé, 2 = silnější atd.). Doporučené jsou hodnoty 1 až 2, vyšší již obvykle způsobují znatelnou zrnitost!
Tuto hodnotu obvykle stačí nastavit na "1". Lze využít desetinná místa, např. "1.5" apod. V případě velkého rozmazání můžete použít hodnotu "2".
Pozor na změny během scén. Jedna může být dobrá, jiná již velmi zrnitá!
2. číslo - adaptivní síla ostření, nebo-li zrnitost, tj. posiluje ostření zrnitostí - výraznějším rozdělením pixelů (0 = základ, 1 = slabé, 2 = silnější atd.).
Funguje spíše jako "rozmazávač" chyb ostření - dolaďování, jež vzniknou první hodnotou. Může být zbytečné, nebo naprosto nezbytné!
Je proto vhodné vyzkoušet jen první číslo pro ostření. Je-li vše v pořádku, stačí to. Pokud ne, použít i druhé čísla a vyladit hodnoty.


Po ještě silnější ostření je možné použít vzájemnou kombinaci filtrů - na dva řádky skriptu:
LimitedSharpenFaster(strength=50)
AwarpSharp2(depth=8)


Filtr "LimitedSharpen" slouží k nastavení síly ostrosti. Hodnota 0 a víc je síla ostření. Čím více, tím ostřeji.
Optimální hodnota je kolem 50 - 150.
Filtr "AwarpSharp" je něco jako analýza. Udává rozsah a hloubku ostření. Je možné zadávat i desetinná místa (tečkou).
Rozsah je 0 - 64, optimální hodnota je přibližně 5 - 15.

Zde ukázka samotného zaostření - filtr asharp, jen 1. číslo (hodnota 2, tj: " asharp(2) " ):


Nahoru

S tímto doplňkovým filtrem se naučíte, jak odstranit z videa (např. nahrávky z TV) logo televizní stanice.
Tento filtr ovšem nevratně zasáhne do videa!
Pro osobní potřebu vám to asi bude jedno, ale např. na warez fórech je takové video často i zakázané - kvůli "poškození".

Odstranění loga TV stanice s sebou přináší malý problém.
Logicky nelze jednoduše nahradit data obrazu, která jsou logem překrytá.
Filtr se tak bude snažit dopočítat podle okolí - co by tam asi mohlo být.
Výsledkem je pak jakýsi "rozmazaný" flek - nicméně je to pro mnohé stále lepší, než mnohdy otravné logo.
Zejména např. u kreslených filmů (jednotvárné barvy) jde málokdy poznat, že tam něco vůbec bylo.

Hlavní problém odstranění loga však spočívá v jeho pohybu.
Zdánlivě je logo celý film na svém místě. Opak je však pravdou.
Logo televizní stanice se totiž mírně chvěje. A to kvůli bezpečnosti televizních obrazovek.
Zní to zvláštně, ale za všechno mohou plazmové televizory.
Jejich neduhem kvůli vysoké teplotě plazmových buněk (pixelů), bylo vypalování statického obrazu (loga) do předních skel.
Proto se i televizní studia snažila napomoci snížení škod.
Logo se tak pohybuje o 2 - 3 pixely, dle různých stanic různě - každý snímek, občas apod.

Logo budete odstraňovat programem VirtualDub, nebo jeho upravenou variantou Mod, s filtrem DeLogo od českého tvůrce.
Verze MOD je ale na tento krok vhodnější.

Otevřete program.
Vpravo nahoře vyberte File / Open video file, a načtěte požadované video.


Poté nahoře vyberte nabídku Video / Filters.


Klikněte na Add - přidat, a vyberte filtr DeLogo.


2x poklikejte, nebo dejte OK - objeví se nastavení filtru.


Klikněte na tlačítko Show preview - náhledové okno.
Otevře se okno, kde najděte obraz, v němž jde logo dobře vidět.


Klikněte na původní okno nastavení, a v položce save frame (jediné aktivní) dejte uložit snímek náhledu ve formátu .bmp třeba jako " 1 ".


Nahoru

Tento obrázek klasicky vyberte a otevřete v programu Windows Malování.
Nazvětšujte danou část obrazu s logem do maximální velikosti (800%) - budete jej označovat.


V programu Malování musíte celé logo - až do posledního pixelu - vybarvit rudou barvou.
POZOR! Barva musí být skutečně rudá. Klikněte na Upravit barvy, a u červené nastavte parametry na 255 / 0 / 0.


Nyní celé logo vykreslete.
Připomínám, že se logo hýbe (platí to téměř pro všechny TV stanice na světě).
Počítejte tedy s tímto pohybem a vykreslete i např. 2 pixely na všech stranách (i vnitřních) přes logo.


Tento obrázek pak uložte jako " 2 " ve formátu .bmp, nebo přepište původní jedničku (rychlejší a pohodlnější).
Následně jej načtěte do okna nastavení filtru DeLogo - v položce Repair.


Když dáte znovu Show preview, uvidíte, že logo zmizelo.


Pokud tam snad zůstal nějaký "rozmázlý kousek loga", stačí jen znovu otevřít již zabarvený náhled (přepsaná 1. bmp, nebo nová 2. bmp).
V dané oblasti dobarvit potřebnou (špatně zakreslenou) část, která to způsobuje, uložit, a znovu načíst - aktualizovat náhled.

Následně můžete upravovat několik parametrů odstraňování loga v sekci Repair parameters.
Parametr Depth - hloubka rozmazání filtru - určuje, jak velké okolí obarvených pixelů se bude odstraňovat.
Parametr Power - síla mazání a ostrosti - určuje, jak výrazně bude objekt okolí rozmazán.
Parametr Pixel Aspect - poměr natažení pixelů do "volného" prostoru.

Všechny parametry se okamžitě zobrazují v náhledovém okně, a tudíž můžete posouvat jezdce a sledovat, co se bude dít.
Depth je obvykle lepší co nejmenší, Power kolem 5 - 7, Pixel Aspect podle rozlohy plochy, ale automatika to obvykle zvládá sama nejlépe.

Zavřete náhledové okno křížkem vpravo nahoře, nebo tlačítkem Hide preview v okně nastavení, které také zavřete tlačítkem Close.
Filtr je tím nastavený, a můžete nastavit uložení videa - po rekompresi bude logo odstraněno.

Nyní, je-li vše v pořádku, můžete vše pozavírat a ukončit program VirtualDub Mod.
Logo máte definované (obrázek BMP zakreslený červeně, a ověřeno, že je zakreslení v pořádku).Nahoru

Dále již budete klasicky pokračovat v programu MeGUI ve třetí záložce Script.
Nejprve si načtěte dané video do MeGUIe, kde uvidíte i logo:

Program MeGUI, resp. jeho AviSynth scriptová složka - je schopen načítat i skripty programů VirtualDub a VirtualDub Mod.

Skript pro načtení VirtualDubu a vytvořené definice loga (obrázku BMP) vypadá takto:
LoadVirtualDubPlugin("C:\cesta\delogo.vdf", "delogo", 2)
delogo(1, "", "", "", "", "C:/1.bmp", 10, 150, 0, 0)


V horním řádku zadáváte "cestu" k filtru delogo.vdf (filtr VirtualDubu, který si překopírujte třeba i do AviSynthu apod.
Ve spodním řádku pak zadáváte cestu k obrázku BMP s červeným vyznačením loga.
Ostatní parametry a hodnoty nijak neměňte! Jsou nastaveny na max. kvalitu.

Pokud vám při aktualizaci (kliknutí na Preview AVS Script) vyskočí hláška o nekompatibilitě barevného spektra, musíte obraz převést.


AviSynt umí načítat skripty VirtualDubu, ale jediným omezením těchto filtrů je systém barevného spektra RGB.
Existuje mnoho různých palet barevného spektra, které využívají různé programy (RGB 8, 16, 24 a 32, YUV, YV12, YUY2 atd.).
V případě této hlášky je vaše video v jiném formátu než RGB, a je nutné video do RGB spektra převést (u DVD je to celkem časté).
Při následné kompresi dojde k "navrácení" do původního spektra, ovšem již za chodu filtru VirtualDubu.

Smažte skript pro načtení loga VirtualDubu, a místo něj nakopírujte tento skript:
# Convert to perfect RGB:
ConvertToRGB(matrix="Rec601", interlaced=true)
levels(0,1,255,0,255,coring=false)


Klikněte na Preview AVS Script - aktualizujete náhled - video se tím převede na RGB paletu spektra.
Nepoznáte rozdíl, okno možná jen blikne načtením. Prostě jen aktualizujte náhled, a to je vše.
Až nyní znovu přikopírujte skript pro načtení filtru VirtualDubu (měl by se nyní načíst bez problémů).

Aktualizujte kliknutím na Preview AVS Script, a ukáže se nám náhledové okno, kde je logo odstraněno.
Filtr je tímto nastavený, a po rekompresi bude logo z videa odstraněno.


Až budete ve finální fázi posílat video tlačítkem Queue do pracovního okna fronty, vyskočí vám hláška o prováděné změně spektra.
Liší se od doporučeného, a je vám nabídnuta změna zpět (zde YV12).


Odkliknutím OK se během komprese finální výsledek převede zpět do původního spektra po odstranění loga.
V opačném případě musíte potvrdit další okno, v němž potvrzujete rizika snížené kompatibility, a možné ztráty kvality videa.
V zásadě je ale jedno, v jakém to bude spektru. Okem rozdíl v kvalitě nepoznáte, a problém s kompatibilitou je výjimečný.
Přesto však doporučuji kvůli kompatibilitě - návrat do původního spektra vždy potvrdit.

Nahoru
DOKONČENÍ

Nyní již máte vše nastavené.
Znovu si ještě pro jistotu zkontrolujte záložku Script, a vypsané příkazové skripty filtrů.
Ověřte, zda jsou tam ty, co tam mají být, a zda jste smazali ty, které by tam být neměly.
Je-li vše v pořádku, dole v okně klikněte na tlačítko Save - uložit stávající nastavení skriptu.

Zavře se okno i náhled, který se ovšem hned zase spustí. Tento náhled již můžete obratem uzavřít.
Zároveň se vám tím ale vytvoří i skriptový soubor pro převod videa (.avs).


Nahoru