AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 PŘEVOD FORMÁTŮ TRP NEBO REC NA STANDARDNÍ TS

Formáty videí TRP nebo REC jsou spíše vzácné, ale setkat se s ním můžete.
Jedná se o video ve formátu HD Video Transport Stream, čili jakousi upravenou kódovanou verzi TS kontejneru.
Videa TRP či REC mohou mít jak SD, tak i HD rozlišení, více zvukových stop i titulků či kapitol.
V tomto formátu nahrávají některá digitální zařízení (HDD SetTop boxy, některé HDD rekordéry, satelitní dekódéry, apod.).

Za normálních okolností jsou však formáty TRP i REC needitovatelné prakticky ve všech programech.
Přehrát jej umí jen několik přehrávačů na PC (např. Media Player Classic, který je součástí kodeků K-Lite).
Ze stolních přehrávačů či mediaboxů (multimediálních center) pak obvykle vůbec žádný.
Formát je totiž ve výchozím stavu určen jen a jen pro přehrávání v zařízení, které jej nahrálo.

V této sekci návodů si ukážeme, jak s takovým formátem pracovat, ale i jak jej editovat a převést na MKV.
Tímto způsobem pak není problém převést jej i na jiný formát, avšak MKV je v současné době nejkvalitnější volbou.
POZOR! Tento návod funguje pouze na dekódované nahrávky!
Pokud vaše zařízení nahrává kódovaně, nahrávku nepřevedete - je prostě šifrovaná.

Šifrovaný záznam pak lze přehrát jen v daném zařízení.

Nejprve si ověřte, že máte aktuální kodeky. Ty u formátů TRP a REC hrají důležitou roli.
Z Programů ke stažení si nainstalujte aktuální verzi K-Lite Mega.


Video TRP nebo REC může být ve dvou způsobech formátování, podle typu zařízení, které jej nahrálo.
1) Samotné video TRP / REC + soubory IFO, IDX, CXT, KMP, KDX aj.


2) Video TRP / REC, soubory .001, příp. i .002 atd. + soubory IFO, IDX aj.
Video TRP / REC není celé - soubory 001, 002 apod. jsou také videosoubory, které je nutné připojit!
Připojování naštěstí probíhá automaticky v programu během převodu.
Dělení souborů je obvyklé o velkých nahrávek, nebo HD rozlišení. Běžně tak od 1,5 GB výše.
Dělení souborů lze u některých zařízení vypnout v menu rekordéru, nebo změnou formátování HDD (NTFS, nebo ext2 a vyšší).
Ne všechny rekordéry však umožňují nastavení formátu, a pouze některé mají nastavení dělení v menu.


Nahoru

Nyní tak máte připravený film ve formátech TRP nebo REC.
Buď je to jednoduchý soubor, nebo se skládá z více částí, podle typu zařízení a jeho způsobu nahrávání.
V této části si ukážeme, jak formáty TRP / REC převést na standardní a běžný formát TS, kterým ve skutečnosti TRP / REC je.
Jedná se jen o změnu kódování kontejneru kvůli nedohodnutým výrobcům rekordérů z hlediska formátů.
Zároveň tím sloučíme rozdělené soubory (v případě rozdělení), a uděláme kompletní nahrávku.

Někdy funguje dokonce tak jednoduchý způsob, jako je pouhé přejmenování přípony .trp či .rec na .ts.
A to právě proto, že se v základním kódu jedná o shodný kontejner, lišící se jen v detailech.
Tato metoda nicméně nefunguje vždy. Můžete ji vyzkoušet, ale je mnohem pohodlnější a bezpečnější převést video profesionálně.
Navíc v případě rozdělených souborů vzniká složitější problém spojování.
Ať vám již přejmenování funguje či nikoliv, ukážeme si, jak na plný a kvalitní převod formátů TRP / REC na TS.
Na tento převod budeme používat program H264 TS Cutter.

Spusťte program H264 TS Cutter.
V horní nabídce pak rovnou klikněte na Tools / Convert TRP/REC na TS.


Otevře se standardní okno, v němž najděte a načtěte požadované video TRP nebo REC.
Postup je naprosto stejný a shodný ve všech parametrech, budeme proto pracovat např. s formátem TRP.


Ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Otevřít (načtení TRP), se otevře okno s hláškou.
Současně se vám otevře i malé okno s prázdným grafem, který nás ale ještě nezajímá.
Hláška po vás požaduje, abyste v následujícím okně odškrtli vše kromě videa a zvuku.
Potvrďte OK pro pokračování.


Okno přeblikne, a otevře se nabídka obsahu kontejneru TRP.
V našem případě je tam pouze video a zvuk. Jak ale bylo psáno v předchozí hlášce - vše ostatní odškrtněte!
Poté potvrďte pokračování tlačítkem OK.


Otevře se standardní okno, v němž zadejte název výstupního videa, a kam se uloží.
Potvrdíte tlačítkem Uložit.


Spustí se převod. V případě jednoho souboru projede jeden graf.
V případ více souborů probíhá automatické spojování.
Program načte soubor TRP, projede graf, a začne se automaticky připojovat soubor 001, a pak i další co jsou v pořadí.


Po ukončení převodu vyskočí hláška s časem doby převodu a výslednou velikostí.
Tu zavřete tlačítkem OK.


Program H264 TS Cutter můžete zavřít.
V cílové složce máte výsledné video ve formátu TS, s nímž se dá pracovat.
POZOR! Toto video již ale nejde přehrávat v přehrávačích! Byly smazány veškeré indexy apod.
Jedná se o surové video, které budeme muset dále zpracovávat a převádět, než bude plně funkční.


Nahoru

Po předchozím převodu máte z videa formátu TRP nebo REC vytvořené video ve formátu TS.
Toto je již video, s nímž se dá mnohem snáze pracovat. Přesto video TS v tomto stavu nejde přehrát, a pokud ano, pak špatně.
Důvodem je naprostá absence veškerých indexů, informací apod. (smazané během převodu).
To nás však netrápí - budeme video převádět dále do MKVčka.
V této chvíli tak budeme potřebovat vyjmout části videa (obraz a zvuk) z kontejneru TS.
To provedeme programem TSMuxer.

Spusťte program TSMuxer.
Tlačítkem add nebo přetažením myši do horního okna načtěte převedený TS soubor.
V našem případě se jedná o soubor TRP Převod.ts.


Po načtení uvidíte všechny součásti filmu. V tomto případě vždy jen obraz a zvuk (příp. více zvuků).
Zaškrtněte ty položky, které budete chtít. V tomto případě jsou to obvykle všechny.
Případně můžete použít horní zaškrtávátko - vyberete nebo odznační všechny položky.
Program nicméně automaticky označuje všechny položky, a tudíž je tento krok pouze informativní.


Nyní ve spodním okně Output tečkou překlikněte na volbu Demux - vyjímání.
V řádku pod tím vyberte, kam se části vyjmou.
Nakonec klikněte na tlačítko Start Demuxing, a spustí se vyjímání částí.


Extrakce částí je znázorněna grafem s procenty. Probíhá rychle, v řádu několika minut.
Může se stát, že program bude ukazovat chybu zvuku (druhý náhled).
To se u těchto typů televizních nahrávek stát může (špatný snímek obrazu a ztracené indexy nejsou dobrá kombinace).


V každém případě program dojede do konce.
Ukončení je pak potvrzeno zápisem o času extrakce, a změnou stavu na finished.


Okno zavřete tlačítkem OK, a program TSMuxer můžete zavřít.
V cílové složce máte nyní soubory videa a zvuku.
Tyto soubory se mohou lišit podle toho, co bylo obsaženo. Mohou zde být téměř jakékoliv formáty videa i zvuku.
Video může mít formát mpv, mpg, mpeg, divx, wmv, ogg, h264 atd.
U zvuků jsou to pak formáty mpa, wma, mp3, ac3, aac, dts atd.

Video budeme zpracovávat v další části tohoto návodu.
Zvuk musíte zpracovat odděleně podle částí návodů na Práci se zvukem.
V případě sterea jej můžete převést na pracovní WAV, vyčistit, opravit atd. Následně pak převést na finální AC3.
V případě prostorového zvuku 5.1 bývá kvalita obvykle slušná, a tak může stačit jen převod na AC3.
V každém případě si tímto odděleně upravíte a připravíte zvuk pro zpětné vložení do videa, které si vytvoříme.

V další části návodu převodu TRP nebo REC na MKV se tak již budeme věnovat pouze videu.

Nahoru