AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 KONTEJNERY PRO VIDEO

Video se liší na jakési základní druhy podle kodeku, a také podle použitého kontejneru (balíčku videa).
Kontejnerem je tak např. AVI, VOB pro DVD, MP4, TS, MKV, i M2TS či MTS pro Blu-ray.
Kontejner představuje jakousi obálku či složku, do níž lze dát několik souborů - datových toků multimediálních dat.
Do jednoho kontejneru (souboru) tak lze vložit např. video, několik zvukových stop v různých jazycích, několik titulků i kapitoly.
Díky vlastnostem kontejneru je pak zaručena jejich přesná synchronizace, a uživatel může mezi jednotlivými stopami přepínat.

Kontejner sám nijak neovlivňuje kompresi. Ta je ovlivněna jen kodekem dané stopy.
Některé kontejnery mohou mít v sobě jen konkrétní kodeky (např. DVD jen MPEG-2), některé pojmou více druhů (např. MKV).
Kontejner zároveň obsahuje informaci o použitém kodeku každé stopy, kterou lze přečíst z indexů FourCC nebo CodecID.
FourCC umožňuje označit kodek více indexy, čtyřbajtovými identifikátory kodeku (např. DivX tak lze přehrát i na zařízeních určených pouze pro XviD).
Codec ID využívá dvou způsobů jak označit jednotlivé toky více informacemi (je tak určen i pro kapitoly, titulky, menu apod.).

Nahoru

AVI (Audio Video Interleave) je jeden z nejznámějších multimediálních kontejnerů (přípona .avi).
Vytvořila jej firma Microsoft v roce 1992 jako součást podpory "Video for Windows".
V původní verzi 1.0 bylo max. rozlišení 160x160 pixelů při 15 snímcích za sekundu. Maximální velikost souboru byla 1 GB.
V novější verzi 2.0 byla povolena libovolná komprese a rozlišení. Velikost je bez limitu.

AVI může obsahovat videostopu i několik zvukových stop. Tím zaručuje synchronní přehrávání videa se zvukem (s možností přepínání zvuků).
Častý omyl, že AVI nemůže mít více stop je skutečně mylný. Od verze 2.0 může obsahovat více zvukových stop až po 7.1 DTS.
Titulky, kapitoly, ani jiné informace mimo obraz a zvuk do AVI není možné vložit běžnými postupy.
Způsoby, kterými to jde, je dramaticky omezena kompatibilita a často i kvalita, proto se prakticky nikdy nepoužívají.
AVI rozděluje data do bloků, které jsou identifikovány pomocí kódu FourCC (tím šlo účinně měnit kompatibilitu s kodeky).
Vnitřní struktura má hlavičku souboru (komprese, kodeky, rozlišení apod.), a závěrečnou tabulku s indexy snímků a jejich pozicí.
Kvůli tomuto složení nelze soubor AVI přehrát, pokud není kompletní - nehodí se tak pro streamování na internetu.

Pro současné technologie je to však již historický a zastaralý formát.
Zvětšuje velikost souborů více, než je nutné (nemá vlastní kompresní techniku). Nemá ani např. nativní podporu B-snímků.
Sám kontejner neobsahuje informace pro přehrávače o poměrech stran (je nutné je nastavovat kodeky při kompresi) apod.
Přesto je díky svému rozšíření a podpoře prakticky všech existujících přehrávačů, programů, ale i mobilů, fotoaparátů apod. stále aktuální.

Nahoru

VOB - Video Object, je kontejner používaný pro disky DVD-VIDEO (rozšiřující specifikace staršího TS).
Může obsahovat video (pouze kodek MPEG 1 nebo 2), zvukové stopy (pouze LPCM, AC3 nebo DTS) a titulky.
Menu, navigace apod. bývá uložena paralelně v dalších souborech. Navíc umožňuje šifrování dat (autorská ochrana videa).
Video i Audio je prokládáno do jednoho datového toku. Jedná se o ISO/IEC standard.
Na rozdíl od AVI nemá indexovou tabulku, ale je synchronizováno časovými údaji.
Používal se na starých formátech (VCD, SVCD), popularitu ale získal zejména u DVD-VIDEO.
Soubory mývají max. velikost 1 GB kvůli kompatibilitě se staršími systémy. Video tak bývá rozděleno na několik souborů.
Jeho složení je jednoduché - což představovalo požadavek pro komerční využití.
Nevýhodou je, že se právě kvůli jednoduché struktuře nedá kvalitně editovat.
Vzhledem ke starým kodekům, pouze SD rozlišení atd. - je nahrazován novějším MKV či M2TS.

Nahoru

MP4 (přípona .mp4) je kontejner se standardem MPEG-4 Part 14 (založen na QuickTime a MPEG-4 part 12).
Byl navržen pro nahrazení starého kontejneru AVI. Obsahuje navíc několik nových možností.
Kromě videa a více zvukových stop může obsahovat i menu, titulky, a dokonce i 3D objekty.
Video bývá komprimováno obvykle kodekem x.264, zvuk pak MP3, AAC nebo nověji již AC3.
Na internetu si získal popularitu kvůli dobrému streamování, a především mobilní podpoře (Apple).
Je však pomalu vytlačován kvalitnějším MKV (MP4 se příliš nehodí pro HD rozlišení).

Nahoru

MPEG-TS - MPEG Transport Stream má specifikace standardu MPEG-2 Part 1.
Používá se v prostředí, kde není nutná bezchybnost dat (DTV vysílání, streamování na internetu apod.).
Je to proto, že kodek využívá ztrátové komprese - vzorkování na drobné segmenty, které se následně analyzují a kódovaně sloučí.
Vnitřní struktura využívá vlastního časového řazení do paketů. Díky tomu nemusí být pro sledování kompletní.
Může obsahovat několik stop videa i zvuku (několik TV kanálů současně - např. celý jeden televizní multiplex).
Videa ani zvuky se navzájem nenarušují.
To udává jeho výhodu pro digitální televizní vysílání. Jedná se však o starý kodek, který je nahrazován novějšími.
Vylepšená varianta (MPEG2 Transport Strem - m2ts, mts) se používá u disků Blu-ray.

Nahoru

Matroska (česky též Matrjoška nebo Matroška), známá jako MKV, je nejnovější druh formátu multimediálního kontejneru (přípona .mkv).
Vznikl v Rusku v zimě 2002. Název vznikl z Matrjošky - ruské vícevrstvé panenky. Anglický výraz "matryoshka" byl univerzálně zjednodušen.
Vnitřní struktura je založena na kódovacím jazyku EBML (binární varianta XML), a celý kód je vydáván ve veřejně přístupné licenci.
Vnitřně umožňuje MKV nést prakticky jakákoliv data. Kromě videa a zvuku (jakékoliv kodeky, i více stop) také titulky, kapitoly, menu, indexaci apod.
Výjimečně se může vyskytovat s příponami .mka (v souboru je jen audio) nebo .mk3d (obsahuje 3D video).
S nástupem HD videa se díky svým vlastnostem pro něj rapidně rozšířil, a výrobci softwaru i přehrávačů všech typů hromadně zavádějí jeho podporu.
Nevýhodou je zatím menší podpora v editačních programech.
Pro tento kontejner se právě s rozvojem HD videa používá již téměř výhradně jen kodek x.264.


Nahoru

M2TS (též jako MTS) je zkratka z BDAV MPEG 2 Transport Stream. Jedná se o kontejner pro Blu-ray disky a AVCHD kamery.
Umožňuje slučování videa v HD rozlišení (obvykle MPEG-4 AVC/H.264 nebo MPEG2), vícekanálového zvuku a jiných datových forem.
M2TS využívá základní paket dat (188 Bytů) + 4 Byty časový kód. Ten umožňuje rychlý přístup k libovolné části záznamu.
Využívá se rovněž pro synchronizaci záznamu z více kamer.
Tento kontejner umožňuje navíc podporu dvou videozáznamů i audiostop současně (primární a sekundární).
Např. obraz režiséra překrývá obraz filmu, a může komentovat děj. Taktéž zvuky se sloučí - komentář se zvuky filmu.
V současné době se využívá prakticky výhradně jen kodek H.264 kvůli AVCHD specifikacím.

Nahoru