AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 NASTAVENÍ PROGRAMU - DVDFAB

Program DVDFab slouží jako multimediální převodník téměř všech formátů mezi sebou.
Takových programů je spousta, ale tento umí navíc odstraňovat ochrany proti kopírování, a data kopírovat beze ztrát.
Navíc umí pracovat i se surovými zdroji - DVD, Blu-ray apod.
Např. pro převod optických disků (DVD či BD) na disk počítače je tento program nejlepší.

Spusťte program DVDFab. Při prvním spuštění vám naběhne zvláštní obrazovka s návodem jak na program.
Vpravo dole klikněte na Start - totéž budete muset pak udělat i v dalších záložkách.
Při dalších spuštěních pak ale program najede rovnou do pracovního okna.


Vpravo nahoře vyberte nabídku Obecné nastavení - malá šipka dolů.
V nabídce co vyjede pak zvolte první položku - Obecné nastavení.


Spustí se okno nastavení. Pokud defaultně není, překlikněte na horní záložku Obecné, a v ní pak vlevo na položku Obecné.
Zde je možné nastavit Jazyk programu, a také Počet jader CPU, které program využívá.
Ostatní položky je vhodné nastavit (pokud nejsou) jak je na obrázcích.


V levé záložce Zvuk doporučuji odškrtnout položku Přehrát zvuk při vzniku události.
Na jednu stranu je to upozornění, že je úkol hotový, ale na druhou stranu to např. při časování zvuků může být rušivý element.


Nahoru

Nyní překlikněte nahoře na záložku Blu-ray, a vlevo vyberte Blu-ray kopie.
Zde doporučuji zaškrtnout Povolit plné skenování (lepší, ale pomalejší skenování BD disku).
V položce Nastavení enkódování pak zatrhnout Pomalé/Vysoká kvalita. Vytvoření kopie bude trvat déle, ale výsledné video bude kvalitnější.


Kliknutím dole na OK se vše uloží. Může se stát, že budete požádání o restartování programu.
Potvrzením OK se program sám vypne a zase zapne.


Vypněte program klasicky křížkem vpravo nahoře. Při vypínání vyskočí okénko s možnostmi.
Zde doporučuji nastavit Ukončit program (při kliknutí na křížek se program vypne).
Níže pak zatrhnout volbu Příště nezobrazovat - program se bude klikem na křížek vypínat již nadále.
Kliknutím na OK program zavřete.


Kompletně nastavený program DVDFab je připraven k použití.

Nahoru