AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 ZÁVĚREČNÁ KOMPLETACE VŠECH ČÁSTÍ HD MKV RIPU

Toto je závěrečná kapitola tvorby.

Máte hotové a upravené video.
Máte oddělené, a příp. rovněž upravené zvukové stopy, a příp. i titulky či kapitoly.
Nyní to vše spojíme, zaindexujeme (označíme pro přehrávače), a vytvoříme tak finální videosoubor MKV.

Spojení umí provést i sám program MeGUI, ovšem nemá tak kvalitní a přehlednou indexaci.
Na spojení budeme používat program MKVMerge, který je součástí balíčku MKVToolnix.
Program byste již měli mít nastavený podle Nastavení programů.


Otevřete si program MKV Merge:


Nové soubory budeme přidávat tlačítkem přidat.
Je možné vybrat všechny naráz (myší do bloku), nebo přidávat postupně. Funguje rovněž přetahování myší do okna.
POZOR! Zvuky i titulky se budou spouštět v pořadí, v jakém je necháte v okně!
Pokud pořadí spletete, můžete buď tlačítkem odebrat vše, vše smazat a načítat znovu.
Lepší je však tlačítky nahoru / dolů přehazovat položky v pořadí.

Nejprve načteme video, potom CZ zvuk, EN zvuk atd.
Máte-li titulky, načtěte je rovněž v požadovaném pořadí - CZ, EN... (Pozor! měly by být ve formátu .srt - jsou kompatibilnější).
MKV umožňuje rovněž kapitoly, menu atd. Toto jsou ovšem věci, které jiným spíše vadí (např. menu zdržuje, až otravuje).
V náhledu vidíme, že máme načtené video + CZ 5.1 + EN DTS + CZ titulky + EN titulky + kapitoly.


Nahoru


Nejprve se budeme věnovat videu:
Klikněte v horní části na video, čímž se ve spodní části aktivuje nastavování videa.


Do kolonky Název stopy napište jméno - jméno filmu nebo seriálu, příp. známou zkratku s identifikací série a dílu.
Např. "Serial 1x05" (název, 1. série 5. díl).
Tento název uvádějte vždy anglicky!

Do kolonky Jazyk uveďte zdrojový jazyk videa - obvykle je to USA - tj. English, příp. např. Česká republika, tj. Czech atd.
V kolonce Označení výchozí stopy vyberte ano. Bude se spouštět automaticky.
U obrazu to moc smysl nemá - načte se vždy automaticky vždy, ale pro přehrávače to bude snazší v hledání.


Nyní v nastavování videa dole překlikněte na vedlejší záložku Zvláštní volby formátu.
Zde můžete nastavit výchozí rozlišení nebo poměr, v jakém se bude video spouštět v přehrávačích.
Tato hodnota by měla být vyplněna - pokud jste vše zadali správně během tvorby skriptu v remasteringu.

Pokud tam nic není, nebo je poměr špatný, zadejte zde hodnotu poměru stran.
Můžete zde zadat pixelovou hodnotu např. 1920 x 800, což je nejjednodušší způsob.
Můžete zadat i přímý poměr stran, např. 24 x 10 (čísla musí být celá, bez desetinných hodnot).

Pokud narazíte na hodnoty jako např. 1250 x 935, propočtem zjistíte, že se jedná o formát 4:2,999.
Pokud jste např. ořezali černé okraje, může se toto stát - stačí formát jen upravit - např. na 4:3.
POZOR! Pokud máte speciální formát (např. superúzký), nastavte správný poměr stran naprosto stejným způsobem.
Formát může být i např. 1024:400 (tj. 2,56:1 (skutečné rozlišení je 1920x750) apod.).POZOR! Pokud video bude na konci po uložení zlobit.
Chyba se projevuje obvykle tím, že se video nespustí, nebo jede jen zvuk při černém obrazu.
Pokud je video v pořádku, je vhodnější tuto část přeskočit.
Jděte do záložky Dodatečné volby. V položce Komprese nastavte hodnotu žádná.
Toto nastavení způsobí, že při ukládání, se nebudou zapisovat identifikační data videa a zvuku vzniklé při tvorbě.
Přehrávač tak dostane jen ta data, která potřebuje, aby identifikoval to, co chcete přehrávat.


Nahoru


Podobným způsobem nastavíme zvuk:
Zvuk se nastavuje prakticky stejně jako video.
Klikněte v horní části na první zvukovou stopu, čímž se ve spodní části aktivuje nastavování daného zvuku.
Ve spodní části okna překlikněte zpět na hlavní (první) záložku Hlavní volby stopy.
Do kolonky Název stopy napište jazyk zvuku a počet kanálů! Tj. např. Czech 2.0, nebo English 5.1 atd.
Jazyk uvádějte vždy anglicky!

Do kolonky Jazyk uveďte jazyk zvuku - tj. Czech, English atd.
V kolonce Označení výchozí stopy vyberte ano pro první zvuk - ten výchozí!
Všem dalším zvukům v pořadí pak vybírejte ne!
Tato položka by měla nastavovat prioritu spouštění, avšak nefunguje jak má na všech přehrávačích.
Obvykle se spustí automaticky ta první shora - proto správně nastavujte i pořadí v seznamu.
Hodnoty ano a ne jsou v tomto případě prakticky jen pro rychlejší načtení identifikací v přehrávači.
Stejným způsobem pak nastavte i další zvukové stopy.


POZOR! Zaznamenáte-li po uložení problém se zpožděním či předcházením zvuku.
Pokud jste zvuk časovali - jedná se o špatné načasování začátku.
Překlikněte na záložku Zvláštní volby formátu. Zde budeme nastavovat položku Zpoždění (v ms).
Budeme zde udávat časování v milisekundách - tj. 1000 je jedna sekunda.
Pokud se zvuk předchází (je dříve než scéna), dáme kladné číslo. Pokud se zpožďuje (je později než scéna), dáme záporné číslo.
V případě záporného čísla znaménko mínus (resp. pomlčku) a číslo neoddělujeme mezerou, např. "-400".
Toto číslo tipněte dle sluchu, a dejte znovu uložit - video se přepíše a uvidíte, zda číslo zvětšit či zmenšit.


Nahoru


Nyní stejným způsobem nastavte titulky:
Titulky se nastavují téměř stejně, jako video a zvuky.
U titulků je však drobný rozdíl v tom, že pokud film má CZ dabing, neměly by být aktivní.
Aktivní titulky se nechávají pouze tzv. forced - tj. titulky na nepřeložené scény, nápisy apod.

Klikněte v horní části na první titulkovou stopu, čímž se ve spodní části aktivuje nastavování daných titulků.
Ve spodní části okna překlikněte zpět na hlavní (první) záložku Hlavní volby stopy.
Jsou-li některé z titulků forced - musí být vždy nahoře - jako první.
Problém totiž je, že i když nastavíte u běžných titulků Označení výchozí stopy - ne, stejně se obvykle spustí.
Dělají to přehrávače, které se snaží pustit vše ve snaze pomoci divákovi. Už ale nečtou indexy, že tyto titulky lze spustit jen manuálně.

Stejně jako u stop výše, zadejte i zde Název stopy a vyberte Jazyk.
Forced titulky je vhodné názvem rozlišit (např. "Czech forced" a "Czech").
Označení výchozí stopy nastavte jen u forced titulků, nebo v případě dabingů bez CZ podpory na ano. Jinak vždy ne.
V případě forced titulků pak nastavte i položku Označení vynucené stopy na ano.
Tím by se měla vždy spouštět automaticky. U jiných titulků tuto položku nechávejte vždy na ne.


I titulky je možné v záložce Zvláštní volby formátu časovat posouváním.
Časování probíhá naprosto stejným způsobem jako u zvuků.
Titulky je však vhodnější časovat v editoru titulků - je to kvalitnější, pohodlnější a především výrazně přesnější.

POZOR! Zaznamenáte-li po uložení problém s diakritikou češtiny.
Jsou-li titulky udělané správně podle základních pravidel, a je-li kvalitní přehrávač, tento problém zřejmě nikdy nenastane.
Nicméně, pokud by v titulcích zlobila diakritika, lze nastavit její kódování pro Evropu, resp. Českou republiku.
Ve spodním okně jděte do záložky Zvláštní volby formátu. V položce Znaková sada pak vyberte požadované kódování.
Pro nás jsou to položky CP1250 nebo žádanější UTF-8.


Nakonec přidejte kapitoly:
Kapitoly mají tu výhodu, že u nich nemusíte nic nastavovat.
V zásadě se jedná o xml soubor, který jen přiložíte, a vše je hotovo.

Nahoru

ZÁVĚREČNÉ ULOŽENÍ

Pokud máte vše nastaveno, vyberte vpravo dole tlačítkem Procházet, kam soubor uložíte, a jak se bude jmenovat.
Můžete již zadat konečný název vašeho videa. Bude se jednat o hotový finální výsledek.

Možnosti uložení jsou nyní dvě:
Přímé uložení - okamžité, nebo využití fronty - postupné uložení více videí naráz později.


1) Okamžité uložení provedete spodním tlačítkem Spustit zpracování, a tím se spustí ukládání.


2) Využijete fronty pro hromadné ukládání, vhodné zejména u seriálů.
Klikněte dole na tlačítko Přidat do fronty úloh a potvrďte název ve frontě tlačítkem OK.
Nevkládejte do fronty dva stejné názvy! Program vás varuje, ale pokud odkliknete OK, novější verze videa pak přepíše tu starší.
Okno programu se vám vyprázdnilo (máte-li tak program nastavený), příp. dejte vpravo nahoře tlačítko odebrat vše.
Okno se vyprázdní a můžete pokračovat skládáním dalšího videa (to předchozí je již připraveno a zapsáno ve frontě).
Takto postupujte neustále dokola, dokud budete chtít přidávat videa do fronty.


Po dokončení tvorby fronty můžete začít hromadné ukládání.
Z horní nabídky vyberte nabídku Zpracování / Správce úloh, čímž se vám zobrazí vytvořený seznam fronty.


Jednotlivé položky stačí označit kliknutím a pak je možné je ještě upravovat.
Tlačítky Nahoru a Dolů lze měnit jejich pořadí (prioritu).
Tlačítko Zakázat zablokuje provedení uložení (odložení, přeskočení). Pozor! Video se pak hlásí jako hotovo.
Znovupovolení, příp. provedení znovu (např. v případě chyby) je tlačítkem Znovu povolit.
Tlačítko Odstranit vymaže danou položku (a tím i její nastavení) z fronty.

Tlačítkem Spustit zahájíte ukládání videí ve frontě.
Lze také myší + SHIFT vybrat jen některé položky. Ty pak lze udělat pomocí tlačítka Spustit vybrané.
Spustí se ukládání. V horním řádku je celkový proces, ve spodním aktuální soubor.


Hlídejte si případné hlášky. Nezdařilo se znamená, že video nedojelo do konce, nebo obsahuje chyby.


Po uložení odzkoušejte video, otestujte přítomnost vámi požadovaných zvuků, titulků apod.
V případě problémů stačí pouze načíst hotové video, přenastavit danou "chybu" a uložit znovu.
V případě fronty a vícečetné chyby je nutné provést vše znovu.
Indexy apod. jsou nastaveny z předchozího nastavení, které se uložilo, a tak upravujete jen daný problém.

Pokud je vše v pořádku, gratuluji.
Tímto máte hotové video ve formátu MKV.

Nahoru