AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 ÚPRAVA JEN ČÁSTI VIDEA

Někdy se může stát, že budeme potřebovat upravit jen část videa, příp. část videa upravit jinak, než jeho zbytek.
Budeme postupovat podle návodů remasteringu, ovšem bude-li potřeba různé části videa upravit různě, bude postup trošku jiný.

Úpravou části je myšleno, že část videa se může lišit - a i když se vám to nezdá - stává se to.
Zejména starší filmy bývají točeny několika typy kamer, a jejich záznamy se liší.
Rovněž je tuto metodu možné použít na speciální úpravu titulků.
Dlouhá doba "černého" obrazu s pojízdným písmem - kdo z nás to čte?
Odříznout titulky znamená zničení filmu, avšak lze jim snížit datový tok, který nevyžadují tak vysoký jako běžné scény.

Jako příklad zde máme ukázkové video. Pomineme-li vady jako deinterlaci apod. jsou zde černé okraje, které budeme muset odstranit.
Zde však máme onu dotyčnou chybu:
Video má v celém svém průběhu konstantní černé okraje - hodnoty jsou:
8 pixelů vlevo, 16 pixelů vpravo, vrch i spodek po 2 pixelech - viz. náhled vlevo.
V jedné krátké části jsou však okraje jiné, a sice 34 vlevo a 2 vpravo - viz. náhled vpravo (červeně označen rozdíl).
Na ukázce vidíme, jak se obraz liší, a o jakou část obrazu bychom přišli v případě standardního ořezu (jednotně pro celý film).
V dané scéně by nám přitom stále kraje vlevo zůstaly. Jen na chvíli, ale přece.


Za normálních okolností se toto prostě nechává na jednotném ořezu, a malá chvilka s pruhy se dá vydržet.
V našem případě však víme, že daná scéna je jediná v celém filmu.
Proto si ukážeme, jak si s videem trošku pohrát, a z videa udělat "o něco kvalitnější" verzi.
Postup, který si ukážeme, lze samozřejmě použít i pro více scén než jednu. Postup je pak naprosto stejný, jen časově složitější.
Pracovat budeme s programem VirtualDub Mod.

S videem budeme jednat, jako by to byly videa tři - budeme ho muset rozdělit, upravit jednotlivé části a ty pak zase spojit.
1. část je video od začátku filmu do začátku dané scény.
2. část je daná scéna, která bude upravená jinak.
3. část je od konce dané scény po konec filmu.

POZOR! Tento systém má jedno malé omezení!
Začátek každé části může být kdekoliv, avšak konec musí vždy končit KLÍČOVÝM snímkem !

Na nejbližší klíčový snímek se dostanete tlačítkem šipečky daného směru (dopředu či dozadu) s obrázkem zlatého klíčku ve spodním panelu.
Pokud byste vybrali jiný, než klíčový snímek, scéna se přesto "odstřihne" až u klíčového snímku!

Z každou z částí videa budeme samostatně upravovat z hlediska okrajů.
Ovšem POZOR! Ostatní parametry (kodek, datový tok, rozlišení, příp. remastering apod.) musíme mít shodné!
Tyto parametry, vč. příp. nastavení filtrů už máme připravené a vypočítané podle Přípravy SD ripu a kvality videa - postup remasteringu.
V našem ukázkovém případě je daná scéna v čase od 01:11,720 po 01:15,200.

Nahoru

Nyní se pustíme do rozdělování videa na části.
Nejprve oddělíme 1. část.
Najedeme na začátek dané scény (konec 1. části, kterou chceme) a klikneme na šipku začátku výběru sekce.
V informační liště videa to vytvoří zatržítko začátku.


Tlačítkem Na konec (označeno zeleně) se dostaneme na konec videa a dáme šipku konce výběru sekce (označeno červeně).
Vybere se nám daný úsek videa (části 2 a 3), který se v liště zobrazí modře.


Nyní stiskněte na klávesnici Delete nebo z horní nabídky programu vyberte Edit / Delete.
Vybraný úsek se nám smaže a zůstane nám jen samotná 1. část - část, s níž chceme pracovat.

Teď budeme postupovat, jako bychom pracovali klasicky s jedním videem.
Nastavíme kodek, filtry apod. a uložíme video.
Analýzu si uložíme jako např. " x ", finální verzi pak jako " kus1 ".

Ve chvíli, kdy máme část 1 hotovou, otevřeme znovu zdrojové video, a pokračujeme podobně dále na 2. část.
Tentokrát odřízneme a smažeme část 1 (začátek filmu až začátek dané scény - máme již hotovo), ale i část 3 (konec dané scény až konec filmu).
Část 2, která nám zůstane, pak nastavíme a uložíme s pozměněnými parametry ořezání černých okrajů.
POZOR! Výstupní rozlišení, kodek apod. musí být shodné s již vytvořenou 1. částí!

Po uložení 2. části opět načtěte zdrojové video, odřízněte celou část 1 a 2 (zbude vám jen 3. část) a tu opět uložte.
POZOR! Výstupní rozlišení, kodek apod. musí být shodné s již vytvořenými částmi!
V případě většího počtu částí takto "kouskujte" video a pracujte vždy jen s jednou danou částí, která se nějak liší.

Výsledkem tak máme 3 samostatná videa:
kus1 = 1. část - začátek videa
kus2 = 2. část - problematická scéna upravená jinak
kus3 = 3. část - závěr videa
Tato videa nyní musíme spojit zpět do jednoho souboru.

Otevřete v programu VirtualDub Mod hotovou 1. část - tj. soubor " kus1 ".
Video se klasicky načte do programu.
Nyní dejte v horní nabídce File / Append segment.... To je nabídka pro připojení dalších částí.


Otevře se okno, v němž vyberte soubor, který chcete připojit - v našem případě " kus2 ".
Ve spodní části okna je ovšem malá "zjednodušovací možnost" - zaškrtněte zatržítko Autodetect additional segments by filename!


Připojování probíhá automaticky na konec videa.
POZOR! Díky zatržítku funguje připojování automaticky tak, že si program sám vyhledává stejné soubory v abecedním pořadí.
V našem případě to znamená, že když dáme připojit " kus2 ", připojí se automaticky i " kus3" (pokračuje v názvu a číslování).
V případě, že bychom měli střihů více, např. až po " kus50 ", připojily by se všechny další v řadě automaticky.
To by znamenalo značnou časovou úsporu oproti neustálému postupnému připojování částí ručně.

Nyní je video úspěšně spojeno.
Důkladně zkontrolujte stav videa - zda došlo k požadovanému výsledku v dané části.

Pokud je vše v pořádku, vyberte v horní nabídce Video / Direct Stream Copy a klikněte.
Tím se nastaví uložení videa beze změny - bez další rekomprese - dojde jen k finálnímu spojení.
Poté vyberte File / Save as... a video uložte. Bez rekomprese je uložení velmi rychlé (řádově desítky sekund).
Výsledkem je kvalitně udělaný HQ DVD-rip s perfektními parametry ve všech scénách.

V této chvíli doporučuji ještě zkontrolovat zvuk - zda střihem nedošlo k posunu či poškození.
Vždy je samozřejmě možné vyjmout jej ze zdroje a jednoduše nahrát do finálního videa.

Nahoru

Tato kapitola je využitelná zejména v případě vystříhávání částí videa, např. reklam z televizních nahrávek apod.
Odstranění části videa je u DVD spíše vzácné, ale z hlediska kodeku MPEG2 se můžete setkat s mnoha nahrávkami v tomto formátu.
Stříháním můžete film vyladit k dokonalosti a odstranit to, co tam nemá být.
POZOR! Pokud chcete odstraňovat přidané scény, které nebyly dabovány!
Tyto scény se v případě CZ dabingu prokládají vloženou EN zvukovou stopou. Odstranění přidaných scén se považuje za zničení filmu!

V případě vystříhávání nebo přestříhávání scén je vhodné pracovat s videem, které obsahuje i zvukovou stopu, příp. více zvukových stop!
Jedině tak zajistíte, že vystřihnete nejen videoscénu, ale i audiočásti v přesných shodách!

Zvuk může být i např. ve formátech 5.1 apod. Tj. pokud možno již finální verze před uložením. Dojde jen k vystřihnutí, nikoliv nějakému převodu.

Vystříhávání je velmi jednoduché.
Začátek dané scény můžete vybrat kdekoliv.
Prostě najedete na požadovaný první snímek - začátek scény, jež bude odstraněna, a klikneme na šipku začátku výběru sekce.
V informační liště videa to vytvoří zatržítko začátku.


Tlačítky posunu, přehrání apod. se dostaneme na konec požadované scény, a dáme šipku konce výběru sekce.
ZDE MUSÍTE VYBRAT KLÍČOVÝ SNÍMEK!
Začátek každé části může být kdekoliv, avšak konec musí vždy končit KLÍČOVÝM snímkem!

Na nejbližší klíčový snímek se dostanete tlačítkem šipečky daného směru (dopředu či dozadu) s obrázkem zlatého klíčku ve spodní liště.
Pokud byste vybrali jiný než klíčový snímek, scéna se přesto "odstřihne" až u klíčového snímku!
Vybere se nám daný úsek videa, který se v liště zobrazí modře.


Nyní stiskněte na klávesnici Delete, nebo z horní nabídky programu vyberte Edit / Delete.
Vybraný úsek se nám smaže a zůstane nám jen samotné požadované video.

Pokud pracujete s rozdělaným videem, nastavte kompresi apod. a uložte video.
Pokud máte video již hotové, a šlo vám jen o odstranění jeho části, dejte z horní nabídky volbu Video / Direct Stream Copy.
Tím bude video jen uloženo beze změny. Nyní teprve zvolte File / Save As..., a video uložte.

Nahoru

Tato kapitola je využitelná např. při tvorbě klipů apod. - některou část videa můžeme vyjmout a vložit do části jiné.

V případě vystříhávání nebo přestříhávání scén je vhodné pracovat s videem, které obsahuje i zvukovou stopu, příp. více zvukových stop!
Jedině tak zajistíte, že vystřihnete nejen videoscénu, ale i audiočásti v přesných shodách!

Zvuk může být i např. ve formátech 5.1 apod. Tj. pokud možno již finální verze před uložením. Dojde jen k vystřihnutí, nikoliv nějakému převodu.

Začátek dané scény můžete vybrat kdekoliv.
Prostě najedete na požadovaný první snímek - začátek scény, jež bude vyjmuta, a klikneme na šipku začátku výběru sekce.
V informační liště videa to vytvoří zatržítko začátku.


Tlačítky posunu, přehrání apod. se dostaneme na konec požadované scény a dáme šipku konce výběru sekce.
ZDE MUSÍTE VYBRAT KLÍČOVÝ SNÍMEK!
Začátek každé části může být kdekoliv, avšak konec musí vždy končit KLÍČOVÝM snímkem!

Na nejbližší klíčový snímek se dostanete tlačítkem šipečky daného směru (dopředu či dozadu) s obrázkem zlatého klíčku ve spodní liště.
Pokud byste vybrali jiný než klíčový snímek, scéna se přesto "odstřihne" až u klíčového snímku!
Vybere se nám daný úsek videa, který se v liště zobrazí modře.


Nyní na klávesnici zvolte CTRL a X nebo z horní nabídky programu vyberte Edit / Cut.
Daná scéna se vyjme - odstraní z původního místa, a je uložena ve schránce paměti.
Vyberte místo, pokud možno opět klíčový snímek, kam bude scéna vložena.
Na tuto pozici najeďte jezdcem ve spodní liště a klikněte na CTRL a V nebo z horní nabídky programu vyberte Edit / Paste.
Video se vloží do daného místa. Vloží se za konec přední části a odsune pokračující video dál - vloží se jako vložka do scény.
Toto již není však nijak vizuálně znázorněno v liště apod. takže je nutné si to ověřit jedině kontrolou dané scény.

Nahoru