AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 TVORBA AVI RIPU

Nyní již máte za sebou tu nejhorší část.
Máte máte připravené, zjištěné a nastavené parametry videa.
Pokud bylo potřeba, nastavili jste i remastering obrazu.
V případě převodu pomocí multipass - vícecestné komprimace pak máte vypočítaný datový tok výsledného videa.

Teď již zbývá pouze nastavit kodek a parametry uložení.


SAR - Storage Aspect Ratio, známý též někdy jako PAR - Pixel Aspect Ratio - je poměr velikosti zpracovávaného pixelu.
Pixel u Blu-ray i upraveného AVI videa je přesný čtverec, tj. s poměrem stran 1:1.
Pixel u DVD a MKV, a stejně tak u převedeného AVIčka je však obdélník - "nečtverec".
Aby se pixel upravoval ve správném poměru - stanovil přesný výsledný obraz finálního videa - je nutné mu zadat správnou hodnotu SAR.
Smazání hodnoty SAR může změnit výsledný formát videa, nebo ani nepoznáte změnu. V každém případě však dojde ke snížení kvality obrazu.

Ačkoliv existuje více standardů, v zásadě budete pracovat se dvěma základními:
ITU (MPEG SAR) a nonITU (generic SAR).
POZOR! Zde nastává jistý limit kodeků!
DivX podporuje pouze standard ITU.
XviD podporuje oba standardy ITU i nonITU.

ITU je zkratka Mezinárodní Telekomunikační Unie, která mimo jiné schvaluje i kompatibilitu formátů videí.
ITU je tak zároveň standard definovaný organizací ITU.
nonITU je upravený ITU standard MPEG Aliancí, která definuje standardy kodeků a enkodérů.
Rozdíl mezi ITU a nonITU je v tom, že každý filtr komprimuje - převádí - pixel v trošku jiném poměru převodu stran.
Každý z nich tak používá jinou metodu na to, aby z něj udělal výše zmiňovaný čtverec v poměru k celkovému rozlišení.
Rozdílné hodnoty u formátu ITU v poměru převodu stran pixelu vůči celkovému rozlišení tak vedou k mírnému zkreslení "čtverce".

Hodnota výsledného rozlišení SAR se definuje z poměru šířky obrazu vůči výšce, udávaných v pixelech.
Např. u DVD je to šířka 720 pixelů - neměnná u PAL i NTSC, vůči výšce, která je u PAL 576 pixelů, u NTSC 480 pixelů.
Je to vlastně hodnota poměru šířka / výška pixelu. Výsledkem má být odpovídající poměr stran videa (4:3 nebo 16:9).
V tomto případě si nonITU standard vede podstatně lépe - jeho hodnoty jsou přesné (viz. hodnota v tabulce).
Tím má nejen správný poměr stran, ale navíc dosahuje i trošičku lepšího obrazu a vyšší ostrosti díky správnému "nezkreslení".
Prakticky vzato však obyčejné lidské oči nejsou schopny poznat rozdíl.

V případě ořezání černých okrajů pak není problém ani s nestandardními formáty, jako jsou velmi úzké poměry, např. 2,35:1 apod.
Správné zadání poměru stran pixelů vlastně zadá přesný poměr stran výstupního videa.
Výsledný zobrazovaný formát tak bude stále stejný - tj. 2,35:1.
POZOR! Není vhodné použít kombinaci s resize - změnou rozlišení.
Díky tomu (nedochází ke kompletní restrukturalizaci pixelů) - obraz zůstává ostřejší a kvalitnější.

Tabulka hodnot ITU - DivX PRO a XviD
Formát videaSARHodnotaPoměrVýsledek
PAL 4:312/111,0909091,3636364 : 2,933
PAL 16:916/111,4545451,81818116 : 8,800
NTSC 4:310/110,9090901,3636364 : 2,933
NTSC 16:940/331,2121211,81818116 : 8,800
 
Tabulka hodnot nonITU - pouze XviD
Formát videaSARHodnotaPoměrVýsledek
PAL 4:316/151,0666661,3333334 : 3
PAL 16:964/451,4222221,77777716 : 9
NTSC 4:38/90,8888881,3333334 : 3
NTSC 16:932/271,1851851,77777716 : 9
.
Výše uvedené poměry jasně ukazují, že ITU standard mírně natahuje obraz do šířky (o několik pixelů, řádově asi 2,5 % obrazu).
To je zapříčiněno tím, že poměry stran výsledku neodpovídají definovaným formátům.
.
 
.
V náhledech v přesném poměru vidíte, že ITU je o několik pixelů stažený (užší), resp. ve stejném porovnání by byl širší.
.
 

V náhledu detailu pak vidíte, že rozdíly jsou sice minimální, prakticky až neznatelné, ale jsou tam - nonITU je kvalitnější.
Zejména v pravé části obrazu (stínu) např. nad nosem mezi očima - vrásky jsou ostřejší, na levé tváři více vystupuje strniště.
Standard nonITU je viditelně o špetku ostřejší díky tomu, že pixely jsou ve správném formátu a nikoliv roztažené či zúžené - deformované.

Pro kontrolu si spočítáte vzorcem výsledné rozlišení formátu podle tabulky:
Pro hodnotu ITU je to: 720*1,454545 = 1047,27, tj. 1047.
Rozlišení 1047x576 je poměr 1,8181. Toto není parametr 16:9, ale 16:8,8, kterému by měl odpovídat, ačkoliv je mu velice blízko.
Přehrávače to obvykle řeší buď ořezáním stran, nebo "zhuštěním" obrazových pixelů - jakýmsi stažením do standardního formátu.
Některé zase tím, že jej zobrazí takto roztažený, a nahoru a dolů přidají uzounké černé kraje.
Ve všech případech je to však ztráta kvality i kousku obrazu.

Oproti tomu nonITU hodnota je: 720*1,422222 = 1024.
1024x576 je poměr 1,7777 - to je přesný poměr 16:9.

Ať si již vyberete jakýkoliv kodek, je pro změnu rozlišení kvalitnější využití parametrů SAR, než klasický systém resize.
Při přehrávání tak bude docházet k jakési deformaci formátu (natažení či zúžení dle tabulky).
Vždy je to ale kvalitnější než převod pixelů "natvrdo" - přímou změnou rozlišení pomocí resize.
Není vhodné kombinovat SAR a resize!

Nahoru


Chcete-li raději kodek XviD - přejděte níže. Kodek DivX PRO je však kvalitnější - viz. srovnání ZDE.

Spusťte si program VirtualDub Mod a otevřete 1. díl seriálu (příp. film).
Klikněte nahoře na záložku Video / Compression. Otevře se okno s výběrem kodeků, v němž vyberte kodek DivX (aktuální verzi).


Po výběru kodeku klikněte na tlačítko Configure.
Otevře se nastavení kodeku DivX.V této hlavní záložce (Main) nastavte vše podle obrázku:
Vyberte položku: Home Theater Profile (profil domácího videa).V části Rate control nastavujete metodu (Multipass nebo CRF) a jejich úroveň enkódování.

V případě Multipassu nastavte výběr na 1. pass - Multipass, 1st pass - (analýza).
Při dalším nastavení (dle postupů níže) pak zadáte Multipass, Nth pass (finální kompresi).
Více informací v kapitolách: Multipass komprimace níže a Uložení videa.
Vpravo do kolonky zadejte datový tok, který jste vypočítali - pro nás 1.510 kbit.

Ve druhém kroku multipassu pak nastavíte 2. pass:
V části Rate control nastavte Multipass, Nth pass (finální kompresi).
Více informací v kapitolách: Multipass komprimace níže a Uložení videa.
Pravou kolonku datového toku neměňte!

V případě CRF - kvalitativního enkódování nastavte hodnotu kvality.
V části Rate control nastavte 1-pass quality based (CRF enkódování).
Vpravo do kolonky zadejte index kvality, ideální jsou hodnoty 4 až 6.
Hodnota 5 odpovídá přibližně 1.500 kbit multipassu.
Více informací v kapitolách: CRF komprimace níže a Uložení videa.

Nahoru
V záložce Codec - nastavení kvality vyberte vše podle obrázku:
Nahoře vyberte z nabídky: Balanced (Default).
Ostatní možnosti jsou buď rychlejší - ale méně kvalitní, nebo pomalejší, ale rozdíl kvality je nulový.
Poměr Balanced má nejlepší a nejvýhodnější poměr kvality a rychlosti.

Vyberte nejvyšší možnou hodnotu SSE (dle procesoru) - vliv funkcí CPU na kvalitu a rychlost kódování.

Zaškrtněte Enhanced multithreading - podpora vícejádrových CPU a vícevláknových procesů.


Vyberte Adaptive Single Consecutive - automatické kvalitní kontrolování snímků.
Poměr klíčových snímků videa. Můžete nechat na default - 300.
Obsah klíčových snímků 50 % - tuto položku raději nijak neměňte!


V záložce Video - úpravy obrazu bude nastavení více.


Zde zadávejte hodnoty SAR formátu - více ZDE. Obraz je kvalitnější bez nutnosti Resize.
Vyberte vstupní rozlišení videa dle formátu, stejně tak definujte výstupní formát - jak se bude zobrazovat.
Není vhodné hodnoty SAR kombinovat s Resize!
Položkou Resize to lze manuálně nastavovat vlastní rozlišení videa,
např. 16:9 = 720x404, 4:3 = 720x540.
POZOR! NEZADÁVÁTE-LI HODNOTY SAR ALE FILTR RESIZE!
Je-li formát DVD NTSC - tj. rozlišení 720x480 a výsledný formát má být 4:3 (tj. 720x540)

je nutná speciální úprava podle tohoto odkazu!

Cropping je oříznutí černých okrajů v pixelech (viz. Remastering).
Dle křížového řazení se jedná o strany vlevo, vpravo, nahoře a dole.
Zadávejte vždy SUDÁ čísla - pro správný poměr stran kodeku.
Resize filter - filtr pro interpolaci rozlišení. Použijte vždy Bicubic Sharp - ostrý detailní převod.
V případě velké zrnitosti je možné použít Bilinear (Very Soft) - lehounce obraz rozmaže.
Při zadávání hodnot SAR filtr Resize nepoužívejte!

Noise Reduction je redukce šumu obrazu. V případě vzácné potřeby dejte Auto, jinak Off.
Quantizaci nechávejte vždy na H.263 (kvalitnější než MPEG).

Interlaci nechte vždy na Progressive. V případě interlace použijete lepší filtr, viz. Remastering.
Zaškrtni Enhanced I-blocks - rozšířené klíčové I-snímky.

Hodnota SAR se zadává do obou kolonek:
Zde zadávejte hodnoty SAR formátu - více ZDE. Obraz je kvalitnější bez nutnosti Resize.
Vyberte vstupní rozlišení videa podle formátu.
Stejně tak definujte výstupní formát - jak se bude zobrazovat.
Není vhodné hodnoty SAR kombinovat s Resize!
Z nabídek lze vybrat přednastavené standardy, nebo Custom - vlastní volbu nastavení.

Nahoru


Chcete-li raději kodek DivX - přejděte výše.
Spusťte si program VirtualDub Mod a otevřete 1. díl seriálu (příp. film).
Klikněte nahoře na záložku Video / Compression. Otevře se okno s výběrem kodeků, v němž vyberte kodek XviD (aktuální verzi).


Po výběru kodeku klikněte na tlačítko Configure.
Otevře se nastavení kodeku XviD.

Nastavte profil XviD Home - domácí video v klasickém rozlišení.
V části Encoding type nastavujete metodu (Multipass nebo CRF) a jejich úroveň enkódování.

V případě Multipass enkódování nastavte tlačítko na Target bitrate (kbps).
Vpravo do kolonky poté zadejte datový tok, který jste vypočítali - zde 1.510.
Položku Encoding Type nastavte na 1. pass: Twopass - 1st pass (analýza).
Při dalším nastavení (dle postupů níže) pak zadáte 2. pass: Twopass - 2nd pass.
Více informací v kapitolách: Multipass komprimace níže a Uložení videa.
Je nutné udělat to přesně v tomto pořadí, jinak položka datového toku zešedne...


Nastavení Quality preset nechte na General Purpose (defaultně).
Jedná se o optimální a zároveň maximální nastavení kvality.

Ve druhém kroku multipassu pak nastavíte 2. pass:
V položce Encoding Type nastavte 2. pass Twopass - 2nd pass (finální kompresi).
Pravou kolonku datového toku neměňte! Měli jste jej nastavit před 1. passem!
Více informací v kapitolách: Multipass komprimace níže a Uložení videa.

V případě CRF - kvalitativního enkódování nastavte hodnotu kvality.
Položku Encoding Type nastavte na Single pass.
Tlačítko níže kliknutím nastavte na hodnotu Target quantizer.
Vpravo pak zadejte hodnotu indexu kvality. Ideální jsou hodnoty 4 - 6.
Hodnota 5 odpovídá přibližně 1.500 kbit multipassu.
Více informací v kapitolách: CRF komprimace níže a Uložení videa.

Nyní klikněte na tlačítko more pro rozšíření daného profilu (Xvid Home).


Objeví se okno detailnějšího nastavení kodeku s více záložkami:
V první záložce Profile lze trošku zlepšit kvalitu.
Zaškrtnutí Quarter Pixel může lehce zlepšit kvalitu.
Ovšem na úkor rychlosti komprese (až 25% pomalejší).

V záložce Aspect Ratio nastavíte poměr stran i SAR hodnotu pro kvalitu obrazu:

V parametru můžete vybrat SAR hodnotu:
Poměr 4:3 nebo 16:9 v normě PAL nebo NTSC nastavuje ITU hodnoty.
Vlastní zadání custom umožňuje zadat i poměry nonITU hodnot podle tabulek SAR.
Tato hodnota SAR je důležitá a může i výrazněji zlepšit kvalitu videa.
Rovněž ovlivňuje správný poměr stran videa!
Kodek XviD nemá funkci Resize - využívá již naplno hodnot SAR!
Funkci resize lze použít jedině dosazením filtru Remasteringu.

V parametru Display Aspect Ratio (DAR) lze zadat výsledné zobrazovací rozlišení.
Jedná se o poměr stran (4:3, 16:9 apod.) v jakém se výsledné video bude přehrávat.
Tento parametr nelze nastavovat společně s Pixel Aspect Ratiem (SAR).
Nastavíte-li skutečně přesně a správně horní hodnotu Pixel Aspect Ratio, tj. SAR,
je pak nastavení této hodnoty DAR naprosto bezvýznamné!

Potvrďte okno OK a vrátíte se zpět do hlavního okna, kde dejte rovněž OK a kodek je nastaven.

Nahoru


Video se komprimuje v jednom rychlém kvalitativně matematickém procesu.
CRF - Constant RateFactor, neboli konstantní kvalita (tzv. kvalitativní enkódování), kóduje video na zadanou hodnotu kvality.
V kodeku DivX tuto metodu nastavíte pomocí volby 1-pass quality based.
V kodeku XviD tuto metodu nastavíte pomocí volby Target quantizer.
Proces probíhá automaticky, nemusíte se o nic starat.

Výhodou CRF procesu je především rychlost (obvykle tak 2/3 oproti multipassu), protože postrádá Analýzu.
Matematické kvalitativní propočítávání definuje podle nastavené hodnoty (defaultně 4) to, co lidské oko pozná, a co již ne.
Jedná se tak o přesnější metodu enkódování - každá scéna má tolik datového toku, kolik potřebuje.
V akční scéně je datový tok vysoký, při klidné je naopak nízký, protože není potřeba.
Datový tok tak značně kolísá podle požadavků pro každou danou scénu (běžně je to kolem 500 kbit až 2 Mbit).
Výhodou této metody je ale také to, že při této optimalizaci je velikost videa obvykle výrazně zmenšena (optimální poměr kvalita/velikost).
Je to tím, že v klidných scénách, které obvykle převažují, není zbytečně vysoký datový tok.
Prakticky je to to samé jako analýza u Multipassu, jen s tím rozdílem, že je limitovaná hodnotou kvality a nikoliv požadovaného datového toku.
Nevýhodou tak ale je, že se nedá přesně určit výsledná velikost videa!
Každý film se liší v závislosti na typech scén.
V případě, že chcete film např. vypálit na disk je tak vhodnější spíše multipass metoda kvůli přehledu o výsledné velikosti.

POZOR! Výsledná kvalita srovnání CRF vs. Multipass je však při stejném datovém toku prakticky shodná.
Nelze přesně stanovit, která metoda je lepší nebo kvalitnější. Každá má své drobné výhody i nevýhody.
Při shodných nastaveních je výsledný obraz stejně kvalitní, a divák nepozná způsob převodu, který jste použili.


Hodnota CRF čísla (ideálně 4 - 6) vychází z optimálního nastavení kodeku DivX / XviD vs. lidské oko - vhodného pro běžného diváka.
Tato hodnota komprese tak vypouští to, co lidské oko nepozná, a přitom zachovává kvalitní barvy, ostrost a detaily.
Nižší hodnoty jsou kvalitativně lepší (3 a níže).
V tomto případě se také zvyšuje hodnota průměrného datového toku (a tím i výsledné velikosti videa).
Vyšší hodnoty naopak snižují kvalitu výsledného videa a také průměrný datový tok a velikost.
Při srovnání s pravidly SD tak stačí hodnota 4 - 6, v případě požadavků na vysokou kvalitu je pak vhodná např. výchozí hodnota 4.
Nižší jsou již spíše zbytečné, a vyšší naopak mohou způsobit znatelné snížení kvality.
Hodnota 5 odpovídá přibližně 1.500 kbit multipassu.


Ještě než začnete video ukládat, proveďte dle postupu návodů kontrolu na potřebu Remasteringu obrazu.
Ořezání černých okrajů je téměř pravidelnost, častá bývá i deinterlace apod.
Tato data přidáte pouze nastavením filtrů do videa, a rovněž i ony se pak budou následně zapisovat do analýzy!
Ukládání videa dělejte podle kapitoly Uložení videa.

Rozdíl kvality obrazu originálu a výchozího nastavení CRF.


Nahoru

Video se komprimuje ve dvou fázích - tzv. multipassech - vícecestné komprimaci.
V kodeku již máte nastavené Multipass 1st pass - 1. fázi představující analýzu.
Následně pak přepnete nastavní na 2. fázi - Multipass Nth pass.

Výhodou Multipassu je přesná velikost výsledného videa, kterou definujete vypočítaným a nastaveným datovým tokem.
Je vhodná zejména v případě, že budete film vypalovat např. na DVD nebo BD disk apod.
U této metody máte všechny hodnoty plně pod kontrolou a víte přesně v jakém stavu bude výsledné video.
Nevýhodou je velká časová náročnost (proběhne analýza, a po ní pomalejší kompresní proces).

Tuto metodu vyžaduje většina soukromých trackerů zaměřených na "velmi vysokou kvalitu", ovšem s přehnanými parametry.
Pro běžnou, a přitom stále velmi kvalitní tvorbu stačí CRF - kvalitativní enkódování.
Je to kvalitně optimalizovaný proces, a především výrazně rychlejší (i poloviční čas).

POZOR! Výsledná kvalita srovnání CRF vs. Multipass je však při stejném datovém toku prakticky shodná.
Nelze přesně stanovit, která metoda je lepší nebo kvalitnější. Každá má své drobné výhody i nevýhody.
Při shodných nastaveních je výsledný obraz stejně kvalitní, a divák nepozná způsob převodu, který jste použili.


Multipass se dělí na dvě fáze:
Multipass 1st pass je ANALÝZA obrazu. Při tomto procesu si kodek prochází jednotlivé snímky a zapisuje si o nich data.
Např. změna vůči okolním snímkům, stavy pixelů (kontrast, jas, barvy apod.), doporučený datový tok, aj.
Tato analýza VÝRAZNĚ zlepší kvalitu obrazu. Bez ní vaše video prakticky nemá cenu!
Provádět klasický jeden pass bez analýzy znamená vytvořit velmi nekvalitní video! Podle grafu lze vidět, že se to na kvalitě projeví!
Analýza si vytváří vlastní datový soubor, který samozřejmě nelze přehrát - jedná se o data pro kodek.
Analýzu můžete udělat i zvlášť s nižším nastavením (tzv. rychlý 1. pass). Ušetříte čas, avšak mírně (neznatelně) klesne kvalita.


Multipass Nth pass - je FINÁLNÍ KOMPRESE podle analýzy.
Kodek si přečítá data z předchozí analýzy, uložené v datovém souboru, který si kodek vytvořil v 1. passu - dle kapitoly Uložení videa pojmenovaný " x ".
Datový tok, který jste nastavili mírně kolísá podle analýzy (přiděluje dané scéně potřebný datový tok).
Kolísání může být až kolem 300 kbit. Výsledná velikost videa je však vypočítaná a drží se.

Ještě než začnete video ukládat, proveďte dle postupu návodů kontrolu na potřebu Remasteringu obrazu.
Ořezání černých okrajů je téměř pravidelnost, častá bývá i deinterlace apod.
Tato data přidáte pouze nastavením filtrů do videa, a rovněž i ony se pak budou následně zapisovat do analýzy!

Ukládání videa dělejte podle kapitoly Uložení videa. Nicméně stručně jak na to:
Nastavte kodek jak je popsáno výše na náhledech s nastavením Multipass 1st pass - analýzou.
Soubor videa pojmenujte např. jako " x " - jedná se jen o soubor dat.

Po uložení souboru " x " jděte do nastavení kodeku, a změňte položku Rate Control Mode na Multipass, Nth Pass - kompresi.
Neměňte nic jiného, jinak bude výsledek poškozený, nebo se komprimace vůbec nespustí.
Název souboru již ale nastavte výsledný, tedy např. Díl 01.
Nedávejte přepisování souboru " x " nebo ztratíte data, a výsledek bude zhoršený jako kdybyste analýzu vůbec neprovedli!
Spustí se další převod - tentokrát již finální. Výsledek je klasické AVI - vámi vytvořený DVD-rip.

Rozdíl kvality obrazu při použití a nepoužití analýzy můžete vidět níže na srovnání.


Nahoru