AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO KANÁLU ZVUKU

Při poslechu zvuku můžete zjistit, že slyšíte zvuk pouze z jedné strany (pouze z jednoho kanálu).
Je nutné nejprve načíst zvuk, abychom mohli vidět zvukovou křivku.
Pokud tam křivka je, byť jen tichá, postupujte podle návodu na hlasitostí jednoho kanálu.

Pokud tam křivka není, jen rovná čára ticha, druhý kanál se vůbec nenahrál, nebo se pokazil.
Toto je častá chyba při nahrávání ze starých zdrojů, např. z VHS do PC apod.
Vinou může být ale také špatně zastrčený kolík, chyba karty apod.
POZOR! Může to být přímo již i ve zdrojovém zvuku (např. chyba přímo na VHS kazetě).

Tuto chybu prakticky nelze opravit. Může pomoci oprava příčiny a následné znovunahrání.
Pokud je ale chyba již ve zvuku, nelze jej změnit - jeden kanál prostě chybí.
Proto je nutné postupovat podobně, jako při tvorbě sterea z mono zvuku - je potřeba chybějící kanál doplnit.

Na tuto chybu použijeme program Sony Sound Forge - program Nero Wave Editor si s tímto moc poradit neumí.


Otevřete program Sony Sound Forge:
V horní nabídce vybereme File / Open, nebo přetažením myši do okna načteme požadovanou zvukovou stopu.
Přesnější údaje máme vlevo dole v posuvném grafu (proces načítání, práce apod.).
Vpravo dole pak vidíte parametry zvuku, vč. volného místa, které máte na práci (volné místo na nastaveném úložném disku).
Zde vidíme nejen křivku zvukové stopy, ale i náš problém - pravý kanál chybí.


Vyberte z nabídky nahoře: Process / Channel Converter.
Otevře se okno, kde vyberte: Stereo to Stereo - Pan center, use both channels (100%).
Tato nabídka převádí stereo na stereo (beze změny) za použití všech kanálů - tudíž se při detekci, že je jen jeden, ten druhý zkopíruje.


Potvrďte OK. Konverze začne automaticky a je rychlá, v řádech sekund.


Výsledkem je zvuk jak ho známe, tj. stereokřivka dvou kanálů.
Křivky jsou ale naprosto shodné, a výsledný zvuk je tzv. pseudostereo - nejedná se o krásné Dolby Digital, avšak zvuk je opraven.

V horní nabídce nyní klikneme na File / Save as a uložíme zvuk jako nový soubor WAV.
Tlačítkem Save spustíme velmi rychlé uložení nového zvuku, doprovázené grafem.


Zkontrolujte poslechem výsledek, zda neobsahuje nějaké chyby (lupání, které tam nebylo, chraptění apod.).
Ten původní můžete odstranit, neboť je nyní "horší" než tento nový.

Nahoru