AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 PŘEVOD ZVUKU NA AC3

Nyní dokončíme práce se zvukem.
Pro práci se zvukem (Úpravy a Opravy) musíme mít zvuk ve formátu WAV.
Ať už jste dělali jakékoliv změny, úpravy a opravy, nyní je zvuk hotový.
Proto si jej uložíme do formátu AC3 - finální podoby pro vložení do videa.

Tento návod je však nicméně naprosto stejný jako převod jiného zvuku do AC3.
Máte-li např. zvuk ve formátu AAC, může se jednat o kvalitní zvuk 5.1.
V takovém případě není nutné jej upravovat, pouze si jej převedeme na standardnější AC3.

Převod na AC3 můžeme udělat dvěma způsoby:
1) klasicky v Nero Wave Editoru - program umí kvalitně převádět a ukládat zvuky do AC3.
2) programem MeGUI - program určený především pro video, avšak s kvalitní schopností převodu na AC3.
Hodí se zejména v případě více zvuků (např. celého seriálu), kdy může použití pracovní fronty představovat časovou úsporu.
Zároveň je tento program vhodnější a rychlejší pro převod prostorového zvuku 5.1!


Spusťte program Nero Wave Editor.
Z horní nabídky Soubor / Otevřít, nebo přetažením myší do okna otevřete vámi požadovaný zvuk.
Načítání některých kodeků (AAC, AC3 apod.) může trvat až několik desítek sekund.
U prostorového zvuku 5.1 je vhodnější využít spíše program MeGUI!


POZOR! Pokud se při otevření zvuku v programu Nero Wave Editor vyskytne chyba, může se zvuk otevřít, jako kdyby tam nebyl.
Tento zvuk se pak stále jeví prázdně, a nelze jej tímto programem jinak otevřít.


V takovém případě je nutné jít do složky: C: / Program Data / Nero / PeakFiles. POZOR! Složka ProgramData je skrytá.
V této složce smažte vše co tam je (soubory .tmp).
Jedná se o uložené náhledové soubory programu, v nichž je uložena i chyba. Po smazání jde pak zvuk v pohodě znovu načíst.
Rovněž je vhodné občas tuto složku promazávat, nebo se její velikost bude s dalšími pracemi velice zvětšovat.
Více informací najdete v Nastavení programu.


Zvuk WAV se obvykle načte bez problémů.
Nyní jen z horní nabídky vyberte Soubor / Uložit jako, čímž se otevře nabídka uložení:
Zde ve spodní části vyberte z nabídky výstupních formátů: Uložit jako typ: Dolby Digital(*.ac3) a zadejte jméno výstupního zvuku.


Poté klikněte vlevo dole na tlačítko Možnosti. Tím se otevře možnost nastavení datového toku.
Deaultně je nastaveno na 256 kbit. Nastavte 192 kbit (standard pro stereo zvuky).
Potvrzením tlačítka OK se nastavení uloží (jen pro tento daný zvuk).


Až nyní můžete zvuk uložit kliknutím na tlačítko Uložit.
Zvuk se převede a uloží jako AC3.
Převod je ve dvou fázích - ukládání a následná tvorba "špiček", tj. náhledu pro rychlé otevření při další práci.


Nahoru


Program MeGUI je využíván především pro video a převod do MKV. Přesto zvládá i kvalitní převody zvuku do AC3 (jen do AC3).
Výhodou tohoto programu je, že lze zapsat více zvuků za sebou do fronty pro postupný převod.

Spusťte program MeGUI.
Program byste měli mít pečlivě nastavený podle návodů Nastavení programů.
Pracovat budeme pouze se spodní částí okna - sekcí Audio.


Do první kolonky Audio Input načtěte požadovaný zvuk ve formátu WAV.
Lze to provést tlačítkem tří teček vpravo, nebo přetažením myši do kolonky.
V kolonce Audio Output se nám pak automaticky objeví výstupní zvuk se stejným jménem, ale ve formátu .ac3.
Tlačítkem tří teček vpravo lze příp. navolit, kam se soubor uloží (defaultně stejná složka), a jak se bude jmenovat (v případě jiného názvu).


Případné detailnější nastavení můžete zvolit tlačítkem Config.
Otevře se okno, kde lze nastavit několik vlastností. Není však vhodné je měnit!
Využít tak můžete pouze kolonku datového toku (pro převod sterea je standardní hodnota 192 kbit).
Potvrzením tlačítka OK se nastavení uloží.


Zavřením se vrátíte zpět do hlavního okna programu.
Je-li vše nastavené, klikněte vpravo dole na tlačítko Queue - potvrzení a odeslání do pracovní fronty.
Pokud je nějaká chyba, tlačítkem X vymažete všechny položky v okně a můžete je načíst a nastavit znovu.
Poté překlikněte nahoře na záložku Queue.


Záložka Queue představuje zadanou frontu - co se má udělat.
Zde vidíme námi zadaný převod zvuku - WAV na AC3.


V okně se může (vpravo) objevit několik různých stavů.
done - hotovo. V pořádku a úspěšně dokončeno.
postponed - odloženo. Proces je pauznutý, při postupu frontou se přeskočí).
waiting - čeká na práci. Spustí se první v pořadí a další budou následovat po jeho dokončení.
error - chyba. Z nějakého důvodu neproběhl proces.
V tomto případě zkuste danou část znovu bez fronty a sledujte, zda vyskočí nějaká hláška nebo varování, - co chybí apod.

Mezi pauzou a připraveností překlikáváme dvojklikem myši na danou položku.
V případě označení položky ji lze přesunout nahoru či dolů (Up - Down) o jednu pozici.
Mazat položky lze tlačítkem Delete. Celý list - veškerou frontu - vymažete tlačítkem Clear.
Během převodu zastavíte proces tlačítkem Abort.

Tlačítkem Start spustíme proces převodu.
Proces je rychlý, řádově desítky sekund.


Po ukončení převodu se okno zavře. V hlavním okně je pak status done - v pořádku.
V cílové složce je nyní nový zvuk ve formátu ac3.
Pečlivě tento zvuk otestujte (obvykle až po vložení do videa).

Nahoru