AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 VYJMUTÍ TITULKŮ Z DVDčka

Titulky z DVDčka budete nejspíše vyjímat pro dva různé účely:
1) - při rozložení DVD (např. kvůli úpravě zvuku) a následném vložení zpět (lze je převést i pro práci - pro AVI/MKV).
2) - vyjmutí pro jiný účel - zejména pro práci (převod na jiný formát), a pro následné připojení k jinému typu videa, např. AVI či MKV (resp. ripu).
Toto budete dělat asi nejčastěji.


Pokud budete chtít upravovat DVD film (např. přidat zvukovou stopu), budete muset DVD nejprve "rozložit".
V našem případě si ukážeme jak vyjmout pouze titulky, zbytek (video, zvuk apod.) se vytahuje naprosto stejně.
Používat budete programy IfoEdit a VobEdit.
Titulky budete vytahovat ve formátu SUP.
Tento formát lze převést na klasické TXT či SUB - pro práci (v dalších kapitolách), bude-li to potřeba.

Ifo Edit budete používat prakticky jen při práci s DVD filmem.
Na seriály - dělené zvuky - se nedá použít spolehlivě (sice by to šlo, ale návod by byl značně obsáhlejší a výrazně složitější).
V případě seriálů je poté také následné vytvoření DVD mnohem složitější.
V tomto případě je lepší a kvalitnější převést díly do formy HQ ripů, a titulky pro ně upravit.

Otevřete si program IfoEdit.


Tlačítkem Open načtěte nulový IFO soubor filmu.
Jedná se o IFO s označením nuly, který je částí filmu (nikoliv menu, bonusů apod.).
Z obrázku vidíte, že film má soubory VTS_01. První - nulový - je pak VTS_01_0. Tento načtěte do IfoEditu.


Po otevření se okno vyplní informacemi o filmu:


Zde vidíte, že film obsahuje i CZ titulky. Pro nás je důležitý zejména údaj 0x22 - titulková CZ stopa má číslo 22.
Tímto jste "lokalizovali" pozici daných titulků, a nyní je musíte vyjmout.
Pokud jsou titulky dělené: , tj. mají identifikaci dvou čísel, jejich zpětné vložení je velmi problematické, a obvykle nebude funkční.
V takovém případě doporučuji vyzkoušet druhou metodu - SubRip, a poté následný převod na SUP formát, který jde vložit zpět do DVD.
Program IfoEdit již můžete zavřít - identifikaci částí máme za sebou.

Nahoru

Nyní budete vyjímat části z DVDčka. Otevřete si program VobEdit.
Tento program slouží k vytahování součástí DVD, které jste IfoEditem "lokalizovali", tj. video, zvuk, a v našem případě nyní titulky.


Tlačítkem Open načtěte první VOB soubor filmu.
Jedná se o VOB s označením jedničky, který je částí filmu (nikoliv menu, bonusů apod.).
Z obrázku vidíte, že film má soubory VTS_01. První je pak VTS_01_1. Tento načtěte do VobEditu.


Film se načte do programu:


Tlačítkem Demux otevřete okno, v němž budete nastavovat vyjímání titulků.
Titulky představuje položka Subpicture Stream.
Z výběru vyberte požadovanou stopu (v našem případě 0x22) lokalizovanou pomocí IfoEditu.
Vždy zaškrtněte položku! Demux complete tittle set - vyjmuté části jednotlivých VOBů se spojí do jednoho souboru.


Volbu potvrďte tlačítkem OK, a vyberte, kam se soubor titulků uloží.
Defaultně se soubor ukládá pod názvem extrahovaného souboru, vč. označení stopy (tj. VTS_01_1.22).
Je lepší tento název neměnit - někdy tato změna vyvolá špatnou funkci programu - vyjímaná část se uloží špatně.
Zřejmě nějaká programová chyba...


Spustí se ukládání. Proces běží vždy u každého VOBu zvlášť. Po dojetí se spustí další vob, atd. až k poslednímu.
Trochu zavádějící systém - je nutné sledovat nápis v okně - kromě procentuální hodnoty je tam napsáno číslo aktuálního VOBu.
O ukončení není žádná zpráva - prostě jen zmizí okno.


Po dokončení máte extrahované titulky ve formátu SUP (nepleťte si je se SUB), připravené pro následné vložení zpět do DVD.
Titulky SUP jdou převést i na klasické titulky "běžných" formátů TXT a SUB.


Nahoru

Budeme-li chtít s titulky pracovat, příp. je přenést do jiného videa (AVI, MKV apod.) je nutné je vyjmout upravené.
Na tento typ vyjmutí budeme potřebovat program SubRip, který umí titulky vyextrahovat z DVD do klasického formátu, např. SRT.

Otevřete program SubRip. Nejprve (při prvním spuštění) jej bude nutné přepnout do CZ podpory.
Z horní nabídky vyberte Options / GUI Language / Czech a klikněte.
Tím se zatrhne čeština a program je nyní česky. Podpora bude i po restartu programu, dokud nezvolíte jiný jazyk.


Nahoře dejte buď nabídku Soubor / Otevřít VOB(y), nebo klikněte na tlačítko VOB s diskem.


Otevře se výběrové okno procesu - co chcete s DVDčkem udělat.
Klikněte na tlačítko Otevřít IFO.


Otevře se klasické výběrové okno, v němž vyberte nulový IFO soubor filmu či dílu seriálu.
Jedná se o IFO s označením nuly, který je částí filmu (nikoliv menu, bonusů apod.).
Z obrázku vidíte, že film má soubory VTS_01. První - nulový - je pak VTS_01_0.
Tento IFO soubor načtěte, protože právě z něho potřebujeme extrahovat titulky.


IFO údaje načtou do programu všechny VOBy filmu či dílu seriálu. Tím je načtené video.
V horní nabídce Výběr jazyka vyberte jazyk a verzi titulků, které chcete vyjmout.
Jeden jazyk může být i vícekrát - filmové, forced, speciální pro neslyšící (velké písmo), komentáře režiséra apod.
Vybírejte raději verzi, která má u sebe rozlišení. Verze s otazníky bývají obvykle "prázdné" nebo obsahují jen pár vět.
Často je ale nutné prostě vyzkoušet všechny, než zjistíte, které jsou dějové (kompletní), a které forced (nenadabované scény).


Pokud již umíte (návod postupně u konce), můžete - zejména v případě seriálů - využít šablonu.
Tu můžete mít uloženou z dřívějška, nebo z práce s předchozími díly.
Načtěte ji vpravo tlačítkem tří čárek (práce se tak výrazně urychlí).


Poté dejte Start a spustí se vyjímání.


Jakmile se spustí vyjímání, otevřou se další okna (spodní ukazuje titulky jako takové - klasický výpis).
Nás bude zajímat jen okno, které se stane hlavním.
V něm uvidíte titulek, kde budete postupně identifikovat všechny znaky.
To představuje nejen abecedu vč. diakritiky, ale i čísla a znaky jako dvojtečka, lomítko, pomlčka apod.
Znak, který vám zobrazí okno, vypisujte pod něj do kolonky. Poté vždy dejte vedlejší tlačítko OK nebo Enter.


Pokud vám pracovní okno začne blikat rudě, nelekejte se.
Je to jen upozornění, že jste ještě nezadali či nepotvrdili požadovaný znak.


Nahoru

Takto stejným způsobem postupně dál.
Písmena, čísla a znaky, které jednou zadáte, by se neměly chtít znovu zadávat.
OCR rozpoznávání je začne zadávat automaticky, tudíž to začne postupně zrychlovat.
V hlavním okně nahoře je malý graf, který se postupně posouvá.
Jedná se o přehledný proces daného videa. Víte tak, kolik % již máte hotovo.


Občas se mohou vyskytnou znaky, jejichž zadání není vždy na klávesnici, nebo nevíte, kterou klávesou je zadat.
To jsou znaky jako např. zavináč, hranaté závorky, přehlasovaná písmena apod.
V tomto případě stačí tlačítkem Mapa znaků vyvolat kódovou mapu znaků pro výběr.


V následné, velmi rozsáhlé tabulce najděte požadovaný znak, a klikněte na něj (tím se zvětší).
Poté klikněte na tlačítko Vybrat - zapíše se do okénka dole (zvolí se).
Následně klikněte na tlačítko Kopírovat, čímž se znak zapíše do "paměťové schránky systému".
Okno s mapou znaků nyní můžete zavřít křížkem.


Může se také stát, že program bude požadovat zadání více znaků naráz.
Jedná se o chybu, kdy se znaky buď dotýkají, nebo mají velmi malý rozestup (menší než je detekce programu).
V tomto případě se nic neděje, prostě zadejte text, jak je vybrán, tj. několik písmen za sebou.


Občas se může objevit i chyba spojení řádků. Rovněž jsou řádky mezi sebou blíže než je rozptyl OCR detekce.
Zde zapište jen horní znak (v našem případě malé L "l"). Spodní háček z nějakého písmene pod ním se nepřidá.
Tím ale zároveň vznikne gramatická chyba (znaku bude chybět háček), kterou poté budete muset najít a opravit.
Na to je vhodný např. Microsoft Word a jeho Kontrola pravopisu.


Pokud se tyto chyby projevují častěji, je vhodné upravit rozsah detekce OCR skeneru.
To provedete tak, že v zadávacím okně dejte tlačítko Pauza / Přerušit.
Tím se okno zavře, a v hlavním okně zvolte nabídku Volby / Rozšířené nastavení OCR.


Za normálních okolností není vhodné zde něco měnit.
V tomto případě můžete zkusit např. zmenšit max. výšku řádku (v případě, že vám to nachází např. ony háčky pod písmeny).
Jde zde třeba trošku experimentovat a testovat různé hodnoty pro každé písmo.
Tlačítkem Uložit toto nastavení provedete uložení, a tlačítkem OK okno zavřete.
Zpět do pracovního okna zadávání se dostanete kliknutím na horní tlačítko Pokračuj.

POZOR! Dojde-li v některé scéně ke změně písma (obvykle např. kurzíva při scénách s jiným jazykem apod.).
Tímto se mění i znaky a i tyto je potřeba zadat.
Nelekněte se tedy faktu, že znovu musíte zadávat písmena, jež jste již zadali - jsou sice stejná, ale nakloněná (graficky odlišná).

Pokud se nechtěně překliknete, a zadáte jiný znak, který stihnete potvrdit OK, nic se neděje.
Zadávací okno zavřete kliknutím na tlačítko Pauza / Přerušit.
Nyní z horní nabídky hlavního okna zvolte Znaková sada / Úprava/zobrazení znakové sady.
V tomto okně jsou všechny znaky, které jste stačili zadat (příp. načtená šablona) v pořadí, jak byly zadány.
Zde můžete poslední znak upravit či opravit. Stejně tak jako příp. předchozí.
Uložte změnu tlačítkem OK. Zpět do pracovního okna zadávání se dostanete kliknutím na horní tlačítko Pokračuj.


Nahoru

Někdy se může stát (často z výše uvedených důvodů rozsahu OCR), že program nepozná celý titulek.
V takovém případě vám to k přepisu nabídce celý text, který zapište do okna pod něj a potvrďte tlačítkem Done.


V případě, že se to stává častěji, můžete zkusit tento jev odstranit úpravou barevné palety písma.
Klikněte na tlačítko Změna barvy textu.
Postupně odklikávejte ty barvy, které splývají s titulky (je možné nechat jednu nebo dvě barvy v kombinaci).
V našem případě je to černé pozadí, modré stínování, a červené ohraničení. Zůstane jen bílá (což je nejčastější možnost).
Potvrzením Done vpravo dole se nastavení uloží, a vrátíte se zpět na zadávací okno.


POZOR! Někdy tento systém nemusí zabrat! Někdy zase jen "zmenší" počet nutných přepisů.
Pak jste nuceni titulky opisovat, nebo v případě netrpělivosti hledat jinou cestu (např. stažení z internetu).

Pokud se titulky budou jevit jako kreslené (pixelové body), může to představovat problém.
Obvykle je to v pořádku, a titulky máte za chvilku hotové běžným postupem.
Někdy ale narazíte na takové, které se neustále mění (poloha jednotlivých pixelů, odstíny apod.).
Tudíž jeden daný znak budete zadávat třeba i 50x, a stále jej to bude chtít znovu.
V tomto případě obvykle rovněž pomůže systém úpravy barevné palety.
Tentokráte jej lze vybrat z nabídky vpravo - Změna barvy textu.


Někdy se může stát, že program nabídne k rozpoznání něco, co vypadá jako nesmysl.
Buď samostatný neznámý znak, prázdný řádek (resp. jediný černý pixel), nebo nesmyslné čárkování.
V takovém případě dejte jen Přeskočit tento řádek, nebo Přeskočit tento obr..V případě, že vám program nabídce k rozpoznání "necelý znak", je potřeba jej vybrat celý.
Roztažení nebo stažení znaků se provádí dvojšipkou nad výběrem.
Po vybrání celého znaku jej normálně zapíšete do kolonky a potvrdíte.
Zde v ukázce nekompletní znak - uvozovky:


Zde v ukázce nekompletní písmeno:


Zde v ukázce nekompletní znak - procento, nutné rozšířit 2x (pomlčka + druhý kroužek):


Nahoru

Po dokončení skenování titulků (dojetí do konce filmu) by se mělo okno samo automaticky zavřít.
Pokud ne, tak jej zavřete. Tím se přesunete na velké černé okno s výpisem titulků.


Může se stát, že po dokončení vyskočí podobná hláška:

Znamená to, že časování titulků se někde překrývá (4x se někde otevře nový ještě dřív, než se zavře předchozí).
Program toto umí opravit. Odklikněte hlášku OK, a klikněte v horní nabídce okna na Opravy / Oprava časování.

Otevře se okno, kde nic neměňte a jen klikněte dole na Upravit čas.
Změna je okamžitá. Okno prakticky jen blikne.


Po dokončení, nebo po následné opravě časování v horní nabídce vyberte Opravy / Opravy nesprávně rozpoznaných znaků.
Následně v okně vyberte nastavení Čeština (Czech).
Poté klikněte na Opravit, čímž proběhne oprava textu z hlediska diakritiky. Oprava proběhne bliknutím, nebo v řádu sekund.


Poté v horní nabídce Výstupní formát / Nastavit výstupní formát vyberte výstupní formát pro uložení titulků.
Doporučuji vybrat formát SubRip.srt (mělo by být defaultně zvoleno, jinak stačí vybrat jen poprvé).
Toto nastavení uložte potvrzením tlačítka Převést do tohoto formátu.


Poté klikněte na horní nabídku Soubor / Uložit jako pro uložení.


Vyskočí okno s hláškou, že titulky obsahují nestandardní znaky, a zda je chcete uložit takové, jaké jsou (UniCode místo ANSI).
Potvrďte že ne - No.


Okno zmodrá, a objeví se nabídka výběru kódování písma a jazyku.
Vyberte z rolovací nabídky volbu 1250:ANSI - Central European.
Poté klikněte vpravo na tlačítko Save pro uložení.


Ve standardním systémovém okně zvolte, kam se titulky uloží, příp. jejich název, a uložte titulky jako .srt.


V této chvíli již máte uložené vyjmuté titulky z DVD v kompatibilním formátu .srt.
Pokud snad titulky nepůjdou načíst programem titulků, stačí jen změnit jejich kódování na ANSI.
Pravděpodobně se špatně zapsalo systémem, ale v nové verzi programu SubRip by tento problém neměl nastat.
Případně znovu dát uložení titulků a převést jejich kódování (nemáte-li ještě zavřený program SubRip).
Protože byste měli titulky z hlediska bezpečnosti práce nejprve odzkoušet - zda fungují, než program zavřete.

Nahoru

Pokud budete chtít program zavřít, naskočí vám hláška:

Jedná se o dotaz, a zároveň upozornění.
Do programu jste zadali znakovou sadu, a program vám nabízí její uložení jako šablonu pro další práci.
V případě, že jste na začátku načetli nějakou šablonu, jedná se o uložení aktualizací (přidání nových znaků).
Dáte-li Yes, nabídne se vám uložení šablony. Dáte-li No, program se ukončí.

Funkce šablony je velmi výhodná v případě seriálů! U filmů příliš využití nemá. Každý film má obvykle mírně odlišné hodnoty.
Analýza znaků poté pojede podle šablony - spousty znaků (všechny z předchozího dílu) jsou již zadány.
Nebude-li tento díl obsahovat chyby, zvládnete jej za zlomek času dílu předchozího.
Pokud v tomto VOBu objevíte znak, který v prvním nebyl, opět naskočí okno, v němž jej zadáte.
Při dalším zavření se pak znovu připomene okno o modifikaci šablony - přidání nových znaků.

Je na vás, zda budete přidávat změny či nikoliv, a zda vůbec budete šablony používat.
U některých seriálů to způsobuje spíše chyby v gramatice (liší se znaky i dílů mezi sebou), u některých je vše v pořádku.
Je zde vhodné po udělání každého dalšího dílu se šablonou důkladně zkontrolovat titulky.


Po uložení souboru šablony se program kompletně uzavře.

POZOR! Pokud při snaze ukončit program vyskočí hláška:

Znamená to, že jste předchozí titulky neuložili, a program se ptá, zda je má odstranit.
Dejte No, a titulky nejprve uložte.
Někdy se hláška připomíná, i když jsou uloženy. V tom případě ji ignorujte a dejte Yes, program se zavře.

Vyjímání titulků dělejte vždy tak, že vyjmete jedny, uložíte je, a program zavřete.
Poté jej znovu otevřete, načtete další díl seriálu či film, příp. šablonu, a vyjímáte další titulky.
V případě jednorázové práce může docházet ke spojování textů apod.
Program před tímto varuje hláškou:


Problém nastává v tom, že buď titulky dvou dílů spojíte do jednoho souboru, nebo ty předchozí smažete.
Jiná volba není, tudíž přijdete o část práce.
Proto vždy dělejte titulky po jednom, s uzavřením programu a následným novým načtením.

Nyní máte v dané složce vyextrahované titulky z DVD s několika základními opravami, a v plně kompatibilním ANSI kódování.
Ne vždy výše zmíněná korektura stačí (problémy bývají v mezerách, diakritice apod.).
Je proto vhodné titulky projít např. programem Microsoft Word - pravopisnou kontrolou.

Nahoru