AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 VYJMUTÍ TITULKŮ Z MKVčka

Titulky z MKVčka budete nejspíše vyjímat pro dva různé účely:
1) - kvůli úpravě titulků (např. časování či opravy) a následnému vložení zpět.
2) - vyjmutí pro jiný účel - zejména pro následné připojení k jinému typu videa, např. AVI.
U MKV bývá nejčastější první varianta.

Na vyjmutí titulků z MKV budeme používat program MKV Cleaver, který byste již měli mít nastavený podle Nastavení programů
Tento program pro svoji práci potřebuje základní MKV balíček - tj. MKVToolnix.
Bez něj nebudete s MKVčkem schopni pracovat prakticky v žádném programu.
Velkou výhodou je i možnost použití fronty - extrahování či převodu více videí, např. dílů seriálu.


Zapněte program MKV Cleaver.
Vlevo nahoře klikněte na Open MKV Files to process - načtení požadovaného MKV souboru.
Funguje i možnost přetažení souborů myší do hlavního okna.


Po otevření klikněte na křížek u souboru videa.
Tím získáte detailnější informace o obsahu videa.


Ukáže se kompletní výpis obsahu MKV kontejneru:


Nahoru

V levém okně vyberte v obsahu, co chcete z MKVčka vybrat - pro následné vložení do vámi tvořeného videa.
V našem případě jsou to CZ titulky.


V pravém menším okně je stejný obsah, (ovšem bez informací jako je jazyk apod.), ale i např. timekódy, kapitoly apod.
Toto okno je využitelné zejména u seriálů se stejnými parametry (funguje jako zadání pracovní fronty).
Pokud načtete více dílů seriálu v MKV, lze využít pro vyjímání frontu.
V případě, že víme, že např. všechny první titulky jsou CZ, a chceme vyjmout jen CZ, lze to nastavit v pravém okně.
Stačí zaškrtnout Subtitle Track 1 - první titulková stopa.
Tím dojde k vyjmutí vždy prvních titulků ve všech načtených videích.
Není nutné každé rozevírat a zaškrtávat postupně každý zvlášť. Vše udělá program automaticky.
POZOR! Vždy si ale správnost stopy pečlivě zkontrolujte (zda je vámi požadovaná skutečně na dané pozici).


Nejsou-li správně nastavené indexy (udávané jazyky apod.) je nevýhodou, že nevíte přesně, co je co.
Např. v případě více titulků nepoznáte, které jsou CZ, které EN apod.
U titulků navíc vyvstává problém stejných jazyků. Můžete narazit na situaci, kdy tam budete mít např. 2x Czech.
Jedny titulky jsou pro extra dabované scény (tzv. forced) - např. když se mluví jiným jazykem. Vždy by měly být primární, tj. první.
Druhé by měly být klasické, tj. pro celý film.
Je proto nutné si video pustit v nějakém přehrávači, a sledovat, které jsou ty požadované (např. třetí z pěti) apod.
Pořadí zde ve výpisu je vždy shodné s pořadím přehrávání.

Ve spodní části pak můžete nastavit, kam se titulky extrahují.
Pokud cestu manuálně nenastavíte podle svého, objeví se automaticky ve složkách u daných videí.
Poté klikněte na velké tlačítko Extract Tracks ! - které zahájí proces.


Nahoru

Extrakce souborů je rychlá podle velikosti a množství souborů.
U SD seriálu je to kolem 30-ti sekund, u HD kolem 3 - 6 minut.
Během vyjímání program zešedne, a zdánlivě se nic neděje.
Převod se znázorňuje ve spodní stavové liště.
Měly by běžet i dva grafy, ale na několika PC jsem nezaznamenal jejich funkčnost.


Po dokončení vyjmutí prvních titulků z prvního videa, se první video (hotové) smaže z hlavního okna.
Současně s tím se objeví procentuální znázornění postupu ve spodní liště.


Po dokončení všech videí se okno vyprázdní, a ve spodní liště se ukáže informace o úspěšném vyjmutí.


Po skončení máme v dané složce vyextrahované titulky:


Nahoru

POZOR! U vyjmutých titulků z MKV bývá často ohrožena kompatibilita!
MKV si ukládá titulky ve svém moderním kódování češtiny (UTF-8).
Při vyjmutí však některé přehrávače i programy tento systém brát nemusí. To se týká i programu na úpravu a převod titulků.
Je vhodné si titulky zkontrolovat (zkusit je otevřít nebo přehrát).
Mnoho programů, mezi nimi i program na titulky, který budeme používat na editaci, pracují jen s klasickým ANSI formátováním.
Pro úpravy a editaci je tak nutné u titulků převést kódování češtiny! - na klasické ANSI - txt formát.

Formátování lze upravit např. tak, že otevřete titulky v klasickém poznámkovém bloku jako txt soubor.


Vyberte z horní nabídky Soubor / Uložit jako, a otevře se nabídka uložení:


Ve spodní části Kódování vyberte položku ANSI nebo UTF-8 a klikněte na Uložit.
Je vhodné mít odzkoušeno, jaký formát váš přehrávač bere.
Děláte-li titulky pro jiné, např. veřejně, je jedno, který z těchto formátů vyberete.
Dříve byl univerzální ANSI, nyní začíná pomalu převládat UTF-8.
Soubor se bude chtít přepsat - dejte Ano.


Soubor titulků zůstává stále stejný, ale v jiném kódování, které je kompatibilní prakticky se vším.
V případě problémů je ještě možnost zkontrolovat či nastavit středoevropské písmo.
Máte-li titulky otevřené v poznámkovém bloku, vyberte z horní nabídky Formát / Písmo.
V položce Script je možné nastavit regionalitu jazyka (ideálně Středoevropské, příp. Západní).
Tlačítkem OK se nastavení potvrdí, a pak jen titulky uložíte a přepíšete.


Pokud jsou stále nějaké problémy, pročtěte si pečlivě kapitolu Diakritika a kódování češtiny.

Nahoru