AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 ROZDĚLENÍ DISKU DVD NA 2 DISKY

Disky DVD mohou mít vyšší kapacitu, tzv. DVD9, nebo obsahovat velmi dlouhý film (i přes 3 hodiny).
V takovém případě nemusí být komprese obrazu tou nejlepší volbou - přílišná komprese i s analýzou by znamenala ztrátu kvality obrazu.
Nebudete-li chtít riskovat nebo zkoušet, lze DVD rozdělit na dva disky - prakticky film rozpůlit.
Díky tomu není nutná komprese obrazu a přesto můžete mít film na obyčejných DVDčkách a pracovat s ním.
V přehrávači pak pouze pustíte jeden disk, který po dojedí na konec "skončí uprostřed filmu".
V té chvíli pouze vyměníte disky a film pokračuje...

Nevýhodou rozdělení disku je, že ztratíte menu a bonusy.
Tyto položky jsou však obvykle považovány spíše za otravné a tudíž je to obvykle naopak výhoda.

Jak rozdělit DVDčko na dvě si ukážeme hned dvěma programy:
1) DVDShrink - výhodou je kvalitní analýza a možnost přesné časové volby rozdělení.
2) DVDFab - velmi rychlý a kvalitní, příp. lze video rovnou převést na jiné formáty, např. MKV.

Tento způsob rozdělení zvládá i mnoho drobných specializovaných prográmků, avšak tyto základní nám postačí.


V tomto návodu si ukážeme, jak disk DVD rozdělit na dva pomocí programu DVDShrink.
Tento program je již docela starý, a dlouho se nevyvíjí. Přesto však stále patří mezi ty nejlepší, které je možné najít.
A to právě díky analýze, kterou nejprve oskenuje film, a poté teprve zkomprimuje nebo uloží - čímž zachová vynikající kvalitu.
Navíc umožňuje volitelnou kompresi i u jednotlivých bonusů, menu apod., eventuálně (doporučeno) jejich odstranění.

Otevřete program DVDShrink.


Tlačítkem Otevřít disk načtete disk z mechaniky.
Tlačítkem Otevřít soubory načtete disk (složku VIDEO_TS) na HDD.
Image disky (ISO, MDS, NRG apod.) lze načíst nabídkou Soubor / Otevřít image disku.
Funguje rovněž přetažení složky VIDEO_TS nebo image do okna.


Po vybrání probíhá automaticky analýza načítání - měření velikosti apod.
V případě načítání z HDD je velmi rychlá, v případě mechaniky může trvat i minutu.


Po načtení vidíme veškerý obsah disku.
Základní struktura (menu, film a bonusy) jsou vlevo.
Vpravo je podrobný výpis vybrané levé sekce - obraz, zvuk a titulky. U všech položek jsou uvedeny velikosti kapacity.
Horní lišta ukazuje velikost celého DVD. Zelená je DVD5, červená již pro DVD9 - je tedy nutné provést kompresi.


V tomto případě vidíme, že program nabídl maximální kompresi na 49,2 %.
Tato úroveň komprese je již příliš velká a výsledná kvalita by byla dost mizerná.
Tu můžeme ještě zlepšit kompresí či odstraněním menu a bonusů. Stejně tak odstraněním nepotřebných zvuků a titulků.
Ve výsledku bychom se tak dostali na bezproblémovou kompresi a krásnou kvalitu.
Tento návod je ale od toho, abychom si ukázali jak disk rozdělit při zachování kvality - bez komprese.

Rozdělování disků je možné v případě vlastní úpravy DVD disku.
Vlastní nastavení umožňuje vytvářet strukturu DVD podle vlastního uvážení.
Vy sami si vyberete, co chcete v DVDčku nechat. Film, jen některé bonusy apod.
Proto v horní záložce překlikněte na položku Vytvořit nové DVD.


V záložce Procházení DVD vidíme celou strukturu disku.
Přetažením myší do levého okna vyberte, co chcete na DVDčku ponechat.
Samozřejmě to bude film (sekce Hlavní film - Titul 1).
Toto obvykle stačí, a je hotovo.
Budete-li ale chtít přenést i např. některé bonusy, vystřižené scény apod., máte možnost.
V případě vlastní úpravy pak ale menu nebude funkční, stejně jako tlačítka, odkazy apod.
Program z něj vytvoří videoklip, po němž se spustí film.
Program vás na toto upozorní hláškou, kterou můžete odkliknout OK.

V našem případě, stejně tak, jako by to mělo být vždy, vybereme pouze samostatný film.
Po výběru se rovněž aktivuje lišta ukázky velikosti komprese disku.


Poté překlikněte na záložku Nastavení komprese.


Za normálních okolností byste nyní vpravo měli odškrtat ty položky, které nechcete (zvuky a titulky).
V našem případě nebudeme kompresi ani odstraňování položek provádět (podle vlastních požadavků ale můžete).
Klikněte pravým tlačítkem myši na položku filmu v levém okně.
Z nabídky pak vyberte položku Nastavit začáteční a konečný snímek.


V okně, které se otevře, můžete nastavovat pozice začátku (od kdy bude film), a konce (kde bude film končit).
Tímto způsobem lze také oříznout např. počáteční loga studií a titulky, stejně jako konečné (často velmi dlouhé) titulky.
POZOR! Ořezané nebo rozdělené filmy nejsou na warez fórech žádoucí! Často jsou přímo zakázané.
Tyto úpravy tak provádějte pouze pro osobní potřebu!


Scény lze vybírat pomocí posuvníků. Z hlediska přesnosti myši, pixelů monitoru a délky filmu je to ale velmi nepřesné.
Tlačítko šipky posunuje video přibližně o půl sekundy (12 snímků). Dvojšipka pak o 5 sekund.
Výběrem kapitoly přeskočíte přímo na časový index dané kapitoly.
Tento systém je vhodný a nejvíce přesný! Vybírejte kapitolu s časem co nejblíže ke středu času filmu.
V horních částech pak vidíte přesný čas + počet snímků v "rozjeté" sekundě.
Ve spodní části pak vidíte, o kolik se film zkrátí, a především jakou velikost rozdělením ušetříte.
Někdy bývá zvykem zaplnit 1. disk naplno a 2. disk zbytek.
Vhodnější je však právě z důvodů nulové komprese rozdělení na dvě poloviny.
V našem případě se tak jedná o kapitolu č. 7 v čase 1:03:52, což je navíc prakticky přesně uprostřed.
Odkliknutím tlačítka OK se nastavení rozdělení 1. disku uloží.
Vrátíte se zpět do hlavního okna disku. Zde vidíme, že se nám ukazuje místo celého disk, jen 1. disk, ten, který jsme odřízli.

Nahoru

Nyní musíme tento 1. disk uložit.
V horní části klikněte na záložku Zálohovat DVD.


Tímto se nám otevře okno nastavení pro uložení DVD disku.
V první záložce Cílové zařízení vyberte vždy položku Složka pevného disku (vypálení provedete později sami a lépe).
Poté vyberte přímo i cílovou složku, kam se výsledné DVD uloží.
Nezapomínejte, že se jedná o 1. část disku, a proto si jej podle toho pojmenujte, např. Disk 1 apod.
Vždy mějte zaškrtlé Vytvořit podsložky VIDEO_TS a AUDIO_TS.


Ve druhé záložce Region DVD nastavujete kompatibilitu s přehrávači, a identifikaci.
Vždy mějte zaškrtlé Bez regionu (lze přehrát na všem a všude).
Případný text v kolonce ID poskytovatele smažte.
Mnozí uploadeři DVDček si sem dávají např. svůj nick, aby se poznalo, že je to od nich, ale není to vhodné.


Ostatní záložky by v této fázi měly být bez potřeby nastavení.
Nastavení kvality by mělo být šedé, protože neprobíhá žádná komprese.
Volby nepotřebují nastavení a Vypalování budeme provádět až sami podle svého v sekci Vypálení DVD.
Odklikněte tedy tlačítko OK pro spuštění procesu ukládání 1. vybrané části DVDčka.

Proces enkódování je velmi rychlý, vše běží na HDD, a trvá to obvykle jen kolem minuty.
Neprobíhá zde žádná analýza, neboť se jedná o bezkompresní ukládání.


Po ukončení ukládání se zobrazí okno, které zavřete tlačítkem OK.


Zavřením okna se vrátíte zpět do hlavního okna programu se strukturou DVDčka.


Nahoru

1. část disku je nyní uložena, a půjdeme na nastavení 2. části.

Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na položku filmu v levém okně, a opět vyberte Nastavit začáteční a konečný snímek.
V okně vybírání částí pokračujte v nastavení 2. poloviny disku.
Okno je nastaveno podle poslední práce, tj. s 1. polovinou disku, kterou přenastavte.
V horní části začátku klikněte na další kapitolu po té, kterou jste u 1. části vybrali jako konečnou (v našem případě č. 8).
Ve spodní části pak vyberte tu poslední kapitolu, která je možná (v našem případě č. 18), tj. konec filmu.
Dole pak vidíme opět čas 2. části a její velikost.
Tlačítkem OK opět uložíte nastavení 2. části disku, a vrátíte se zpět do hlavního okna.


Nyní již zbývá jen uložit 2. část disku.
V horní části klikněte opět na záložku Zálohovat DVD.


Podle již výše popsaného způsobu stejným způsobem nastavte a uložte 2. disk - tj. 2. část DVDčka.
Nezapomeňte změnit název podle části, např. Disk 2.
Opět proběhne ukládání a následně zavřete okno s hláškou o úspěšném uložení.
Program DVDShrink můžete ukončit a ve výsledné složce máte dvě složky DVD rozdělené na části.
Obě části odzkoušejte (zejména zda se např. nerozchází zvuk či titulky).

Nahoru


V tomto návodu si ukážeme, jak disk DVD rozdělit na dva pomocí programu DVDFab.
Nevýhodou tohoto programu je, že umí disk rozdělit pouze na 2 části (nikoliv na víc).
Oproti programu DVDShrink je také mírně nepřehlednější z hlediska obsahu disku.

Otevřeme program DVDFAB.
V případě disku v mechanice si program sám detekuje DVD-VIDEO a začne jej načítat.
V případě více mechanik s DVDčky začne načítat tu "prvnější" z hlediska abecedy značení mechanik v PC.
Stačí dát Storno a program automaticky přeskočí na další mechaniku v řadě.

Pokud v mechanice žádný disk není (DVD nebo ISO image na úpravu již máte na HDD), spustí se standardní prázdné okno.


Program DVDFab umí více věcí, přejdeme proto na požadovanou funkci.
V horní nabídce vybereme Kopírování, a v levé nabídce klikneme na velký modrý obrázek.
Ať je tam cokoliv, potřebujeme tam mít, příp. vybrat z nabídky co se otevře - Rozdělení (rozdělení disku na více částí).


Vlevo nahoře klikněte na tlačítko + Přidat, a vybereme disk v mechanice nebo složku DVDčka či image disku na HDD.
Složku nebo image lze i jednoduše přesunout do okna myší.


Data se začnou načítat a analyzovat. Proces je rychlý, graf v liště jezdí opakovaně dokola nebo se vlní.
Načítání je však velmi rychlé, asi tak 20 sekund.


Po načtení disku vidíme v okně strukturu - film, menu, bonusy apod.


Vidíme zde i určité rozdělení na 1. a 2. disk.
První sloupce zatržítek nebo kapitol jsou pro 1. disk, druhé pak pro 2. disk - popsáno je to v horní modré liště.
Ve spodní žluté pak vidíme datový objem každého disku a jeho procentuální kompresi.
Program sám automaticky dává menu a film na 1. disk, bonusy pak na 2. disk. Obvykle se ale snaží narvat všechno na první.
Zde tak vyniká často přehlížená věc - menu a bonusy jsou položky na odstranění, jinak dělají jen zmatek.
Pokud je nechcete, stačí jim odškrtat zatržítka - toto rozhodně doporučuji!
Pokud je chcete, budete muset procházet celou strukturu disku a přehazovat zatržení z 1. disku na 2. disk.
Na druhý disk je vhodné přehodit vše kromě filmu (tj. nejen bonusy, ale i položky menu (normálně stejně nepoznáte co je co).
V opačném případě by blikání fotek menu otravovalo před spuštěním filmu.
POZOR! Menu ani bonusy nebudou ve výsledných částech funkční!
Bonusy se spustí jako malá videa po skončení filmu, ale menu bude jen malá videoukázka nebo sada fotek bez funkce!

V našem případě odděláme všechny zbytečnosti a zůstane nám pouze film.
Ten se automaticky vkládá na 1. disk. Drobná kapacita 2. disku jsou jen IFO údaje prázdné struktury.


Nahoru

Jak jde z náhledu vidět, stále je tam několik zbytečností - konkrétně je tam několik zvukových stop a mnoho titulků.
Když najedete na řádku filmu na informace o zvuku či titulcích, automaticky se zvýrazní možnost výběru.
Rozevře se nabídka, v níž stačí odškrtnout položky, které nechcete.
Je vhodné opět odstranit ty, které nikdo nepoužívá, a jen překážejí a ubírají datový tok.
Správně by měl zůstat jen jazyk originální (obvykle angličtina), a používaný v dané zemi (pro nás čeština), příp. se nechává i slovenština.
Vzhledem k rozdělení disku na dva nás prostor nijak netrápí, ale je vhodné abyste věděli, že máte tuto možnost.
V našem případě kvůli ukázce velikosti si všechny položky necháme.


Nyní je potřeba film rozdělit - pomocí kapitol - na přibližně dvě stejně velké datové části.
V případě, že necháváte bonusy apod. je vhodné dělit film tak, aby byly shodné kapacity 1. a 2. disku (vč. bonusů).
Tj. na 1. disku je trochu více filmu, protože na 2. disku část doplňují bonusy.

Rozdělení provedeme jednoduše tak, že v položce filmu v části 1. disku nastavíme myší kapitoly 1 až např. 7.
U 2. disku pak zbývající, tj. kapitoly č. 8 - 18.
Když najedete na řádku filmu na informace o kapitolách, automaticky se zvýrazní možnost nastavení.
POZOR! Nezapomeňte zaškrtnout obě zatržítka využití obou disků!
Zdrojový disk se tak bude dělit na dva disky, a ty jsou kapitolami nastaveny na kapacity, které jsou si blízké (film je na půlky).
Ve spodní žluté liště pak vidíme, že oba disky jsou na 100% - tj. bez komprese.


Při najetí na daný řádek myší se vlevo ukazuje zelená šipka - interní náhledový přehrávač pro příp. kontrolu.
Náhledový přehrávač lze libovolně posouvat (samostatné okno).
Při kliku pravým myšítkem lze testovat zvuky a titulky, příp. přepnout na celou obrazovku.
V případě rozdělování disku jej však nejspíše nepoužijete, maximálně pro ověření zvuků či titulků.


V levém panelu pak lze nastavit jmenovky obou výstupních disků.


Vlevo je i možnost Pokročilá nastavení.
Pokud ji použijete, je zde vhodné zaškrtnout Odebrat menu. Poté nahoře překlikněte na Disk 2 a proveďte volbu i pro něj.
Toto již máte uděláno "odškrtáním" všech nepotřebných položek. Lze to však udělat i takto.


Dole v liště pak nastavte, kam se výsledné DVD disky uloží. Vyberte ikonu složky (složka na HDD disku).
V klasickém vyhledávacím okně pak vyberte složku na disku, kam se disky uloží.
Po ukončení nastavování klikněte vpravo dole na velké zelené tlačítko Spustit.


Nahoru

O průběhu procesu rozdělování jste informováni grafem v hlavním okně nahoře, dole pak časovými údaji.
V levém pak vidíte, který VOB se právě zpracovává.
Program dělá oba disky naráz, tudíž převádí VOBy v různém pořadí.
Proces je ale velmi rychlý, jelikož jde jen o kopírování (řádově minuty).


Po dokončení převodu vyskočí hláška o úspěšném dokončení, kterou zavřete tlačítkem OK.
Zatržítko Příště nezobrazovat zde nedoporučuji zaškrtávat.
Po vyskočení hlášky budete alespoň vždy vědět, že je vše skutečně v pořádku.


Poté klikněte vpravo dole na tlačítko Hotovo. Okno se vrátí zpět do hlavního nastavení.
Převod je tím dokončen. Program můžete zavřít, a s hotovým videem pracovat dále.


Hotové video najdete ve složce, kterou jste nastavili pro výstup. V ní je pak složka Customize Split.
Uvnitř je složka s názvem zdrojového disku (v našem případě Test DVD). V ní jsou potom dva rozdělené disky DVD-VIDEO.

Pokud po stisknutí tlačítka Spustit vyskočí hláška, že složka již existuje, máte dvě možnosti.
Buď pokračujte klikem na OK (nechte zaškrtlou volbu Nahradit existující adresář).
Nebo dejte Storno, jděte do dané složky a vymažte její obsah, aby byla prázdná, a poté znovu spusťte převod.
Případně zadejte cestu do jiné výchozí složky.
Snažíte se totiž disk vytvořit do složky, která již disk DVD obsahuje. Buď jej přepíšete, nebo smažete a vytvoříte nový.


Pokud vyskočí během procesu hláška o chybě (obvykle vyskočí hned na začátku během analyzování procesu), někde je problém.
Buď jste něco špatně nastavili, nebo může i zlobit program (často to dělá i u tzv. "cracklých" - tj. nelegálních verzí).
Občas se stává, že některá z verzí nefunguje přesně jak má, zejména, jedná-li se o betaverze.
V tomto případě je lepší vrátit se o pár desetin ke starší verzi a počkat na novější aktualizaci, která chybu obvykle opraví.
Někdy pomůže, když veškeré nastavení vrátíte do výchozího stavu (v nastavení programu dáte vlevo dole Výchozí).
Je pak ale nutné hlídat si manuální nastavení, nebo zkusit nastavení provést znovu.

Někdy tato chyba může vyskočit až po zdánlivém dokončení, či během posledních pár procent procesu.
Program tak jen není schopen vytvořit potřebné IFO soubory (neprolomil určitou ochranu).
VOBy jsou již ale v pořádku v cílové složce, a to je pro nás nejdůležitější.
U filmů je to vzácné, u seriálů častější. Pokud to udělá jeden díl, pak obvykle všechny - je to zkrátka ochrana.
Obvykle stačí vyčkat na novější verzi programu, která bude proti této verzi ochrany aktualizovaná.


Nahoru