AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 SPOJENÍ DVOU DISKŮ DVD DO JEDNOHO

Někdy se může stát, že z internetu stáhnete např. 2 disky DVD, které byly rozděleny kvůli kapacitě.
Vám stačí odstranit zvuky, menu a snížit kompresi, a film by se v pohodě vešel na jediný disk.
Stejně tak se může vyskytnout situace, kdy budete chtít spojit disky či soubory např. z nahrávek kamery, TVkarty apod.
Obvykle je však požadavkem, aby části měly shodné parametry - rozlišení, zvuky, titulky apod.
V opačném případě může dojít k problémům v nastavování i ve výsledku.

V tomto návodu si ukážeme, jak jednoduše a rychle spojit dva i více částí do jedné.
Jak spojit DVDčko ze dvou částí si ukážeme hned dvěma programy:
1) DVDShrink - výhodou je kvalitní analýza a rychlé pohodlné spojení.
2) DVDFab - velmi rychlý a kvalitní, příp. lze video rovnou převést na jiné formáty, např. MKV.
POZOR! Vzhledem ke spojování více částí je nutné mít je na HDD - nelze pracovat s mechanikami (nemáte-li jich více).

Tento způsob spojování zvládá i mnoho drobných specializovaných prográmků, avšak tyto základní nám postačí.


V tomto návodu si ukážeme, jak spojit dva disky DVD do jednoho pomocí programu DVDShrink.
Tento program je již docela starý, a dlouho se nevyvíjí. Přesto však stále patří mezi ty nejlepší, které je možné najít.
A to právě díky analýze, kterou nejprve oskenuje film, a poté teprve zkomprimuje nebo uloží - čímž zachová vynikající kvalitu.
Navíc umožňuje volitelnou kompresi i u jednotlivých bonusů, menu apod., eventuálně (doporučeno) jejich odstranění.
POZOR! Vzhledem ke spojování více částí je nutné mít je na HDD - nelze pracovat s mechanikami (nemáte-li jich více).

Otevřete program DVDShrink.


Nejprve načtěte 1. část, resp. 1. disk.
Tlačítkem Otevřít disk načtete disk z mechaniky.
Tlačítkem Otevřít soubory načtete disk (složku VIDEO_TS) na HDD.
Image disky (ISO, MDS, NRG apod.) lze načíst nabídkou Soubor / Otevřít image disku.
Funguje rovněž přetažení složky VIDEO_TS nebo image do okna.


Po vybrání probíhá automaticky analýza načítání - měření velikosti apod.
V případě načítání z HDD je velmi rychlá, v případě mechaniky může trvat i minutu.


Po načtení vidíme veškerý obsah disku.
Základní struktura (menu, film a bonusy) jsou vlevo.
Vpravo je podrobný výpis vybrané levé sekce - obraz, zvuk a titulky. U všech položek jsou uvedeny velikosti kapacity.
Horní lišta ukazuje velikost celého DVD. Zelená je DVD5, červená již pro DVD9 - je tedy nutné provést kompresi.
V horní části klikněte na záložku Vytvořit nové DVD.


V této záložce vyberte v pravém okně položku filmu a přetáhněte ji do levého okna pro načtení.
Obvykle se jmenuje Titul 1.
Po přetažení se aktivuje lišta ukázky velikosti komprese apod.
V našem případě však po přetažení 1. části filmu překlikněte v horní části zpět na záložku Plná záloha disku.


Vrátíte se zpět do původního okna disku.
Nyní do tohoto okna načtěte nebo přetáhněte 2. část, resp. 2. disk.
Opět proběhne rychlá analýza a načte se nový disk.
V horní části opět klikněte na záložku Vytvořit nové DVD.


Zde vidíme, že vlevo máme načtenou 1. část, a proto stejně jako předtím zprava načteme druhou část (opět Titul 1) přetažením.
Tímto způsobem postupujte tak dlouho, dokud nenačtete všechny požadované části.
Po skončení načítání překlikněte na záložku Nastavení komprese.


Pokud mají části stejné parametry (rozlišení, zvuky, titulky apod.), je vše bez problémů.
Pokud snad ne, budete muset každou část videa nastavovat samostatně.
V případě shodných parametrů je jednodušší kliknout si vlevo nahoru na řádek disku před položkami.
Tím máte zajištěno nastavování všech částí.
U rozdílných parametrů musíte kliknout na 1. část, nastavit ji, pak na 2. část, nastavit ji atd.
Důrazně však doporučuji hlídat si shodné parametry!
Rozdílné datové toky zvuků apod. mohou i ve výsledku udělat značné problémy.
Video se buď nemusí vůbec uložit, nebo bude při přehrávání zlobit...


V této chvíli máme disk jakoby spojený, a zbývá nám jen nastavení.
V pravém okně je vhodné odstranit položky, které nechcete (zvukové stopy či titulky).
Toto odstranění značně sníží kompresní poměr a umožní až výrazně zlepšit kvalitu videa.
Pokud spojujete nějaké menší části, komprese může být 100%, tj. bez komprese, i tak ale může obsahovat zbytečnosti.
Disk je možné uložit přímo s výchozí nastavenou kompresí (v našem případě 51,9 %), to už je ale spíše špatná kvalita.
Po odstranění přebytečných zvuků a titulků se nám komprese zlepšila na 70,9 %, což je perfektní výsledek.


Ve vlastní kompilaci DVDčka máte navíc možnost nastavovat primární spouštění zvuků a titulků.
Pravým tlačítkem myši klikněte na položku filmu, resp. jeho části v levém okně. Z nabídky vyberte Nastavit defaultní streamy.
V okně, které se otevře, můžete nastavovat, který z ponechaných zvuků bude primární (spustí se automaticky jako první).
Ve spodní části pak můžete stejně nastavit titulky.
Nebo navíc zvolit, Skrýt titulky, tj. aby se nezapínaly vůbec (zapnete je až sami manuálně ovladačem).
POZOR! Toto nastavení je nutné provést pro každou část jednotlivě zvlášť! A shodně s ostatními částmi!
Tlačítkem OK vždy nastavení uložíte a můžete pokračovat s další položkou.


Nahoru

Nyní již stačí jen tento spojený a nastavený DVD disk uložit.
V horní části klikněte na záložku Zálohovat DVD.


Tímto se nám otevře okno nastavení pro uložení DVD disku.
V první záložce Cílové zařízení vyberte vždy položku Složka pevného disku (vypálení provedete později sami a lépe).
Poté vyberte přímo i cílovou složku, kam se výsledné DVD uloží.
Vždy mějte zaškrtlé Vytvořit podsložky VIDEO_TS a AUDIO_TS.


Ve druhé záložce Region DVD nastavujete kompatibilitu s přehrávači, a identifikaci.
Vždy mějte zaškrtlé Bez regionu (lze přehrát na všem a všude).
Případný text v kolonce ID poskytovatele smažte.
Mnozí uploadeři DVDček si sem dávají např. svůj nick, aby se poznalo, že je to od nich, ale není to vhodné.


Ve třetí záložce Nastavení kvality volíte právě onu důležitou analýzu.
Položku Spustit hloubkovou analýzu tak mějte VŽDY zaškrtlou - výrazně zlepší kvalitu výsledného videa!
V kolonce Rozšíření kvality zaškrtněte položku Komprimovat video s vysokou kvalitou a vyberte hodnotu Ostrý.
Video tak bude komprimováno pomaleji, s detailnějším zpracováním pixelů a zaměřením na ostrost a jemnost obrazu.
POZOR! Pokud je komprese 100%, záložka je šedá - komprese neprobíhá a tudíž není nutná analýza.


V záložce Volby můžete vypnout zvukové ohlášení po dokončení.
Záložka Nastavení vypalování nás nezajímá - ukládáme do složky na HDD (měla by být šedá).
Následné kvalitní vypálení je lepší, než automaticky přes program.

Poté klikněte na OK a spustí se převod.
Pokud je disk bez komprese, spustí se rovnou převod - spojování. Jinak nejprve pojede analýza a až po ní tvorba.
Když odškrtnete Povolit náhled videa, poblikávající náhledové okénko přestane pracovat.
Tím se trošku zrychlí analýza i komprese (díky uvolnění prostředků PC).
Převod z HDD je rychlý (analýza asi 2 minuty, převod asi 10 minut). Mechanika se při spojování použít nedá.
V případě, že se jedná o bezkompresní spojení, je čas enkódování výrazně kratší (tak do minuty).


Po ukončení ukládání se zobrazí okno, které zavřete tlačítkem OK.


V zadané cílové složce je nyní hotové DVD-VIDEO ve velikosti klasického DVDčka připravené k vypálení.
Video je sice i ve struktuře jakoby rozděleno do dvou částí, ale přehrávače automaticky spustí druhou část po dokončení první.
Program DVDShrink můžete ukončit. Spojený disk odzkoušejte (zejména zda se např. nerozchází zvuk či titulky).


Nahoru


V tomto návodu si ukážeme, jak spojit dva DVD disky do jednoho pomocí programu DVDFab.
Oproti programu DVDShrink je mírně nepřehlednější z hlediska obsahu disku.
POZOR! Vzhledem ke spojování více částí je nutné mít je na HDD - nelze pracovat s mechanikami (nemáte-li jich více).

Otevřeme program DVDFAB.
V případě disku v mechanice si program sám detekuje DVD-VIDEO a začne jej načítat.
V případě více mechanik s DVDčky začne načítat tu "prvnější" z hlediska abecedy značení mechanik v PC.
Stačí dát Storno a program automaticky přeskočí na další mechaniku v řadě.

Pokud v mechanice žádný disk není (DVD nebo ISO image na úpravu již máte na HDD), spustí se standardní prázdné okno.


Program DVDFab umí více věcí, přejdeme proto na požadovanou funkci.
V horní nabídce vybereme Kopírování, a v levé nabídce klikneme na velký modrý obrázek.
Ať je tam cokoliv, potřebujeme tam mít, příp. vybrat z nabídky co se otevře - Spojení (spojování více částí do jedné).


Vlevo nahoře klikněte na tlačítko + Přidat, a vybereme 1. část videa či 1. disk, který budeme spojovat.
Složku nebo image lze i jednoduše přesunout do okna myší.


Data se začnou načítat a analyzovat. Proces je rychlý, graf v liště jezdí opakovaně dokola nebo se vlní.
Načítání je však velmi rychlé, asi tak 20 sekund.


Po načtení disku vidíme v okně strukturu 1. části - film, kapitoly, zvuky a titulky.


Nyní znovu klikněte na tlačítko + Přidat, a vybereme 2. část videa či 2. disk, který budeme spojovat.
Složku nebo image lze i jednoduše přesunout do okna myší.
Takto postupně přidávejte všechny části, které chcete spojit v pořadí, v jakém mají být za sebou.
Po přidání všech požadovaných částí klikněte na velké šedé tlačítko Další vpravo dole.


Okno nám přeblikne do stavu, kdy vidíme všechny připojované části tak, jak půjdou za sebou.
Zároveň vidíme všechny jejich parametry (kapitoly, zvuky, titulky).
Vlevo můžete nastavit jmenovku výstupního spojeného disku.
Rovněž příp. výstupní velikost - ideální je standardní DVD5 (běžný disk).
Vidíme zde i kompresní poměr v procentech (62%).


Když najedete na řádku filmu některé části na informace o zvuku či titulcích, automaticky se zvýrazní možnost výběru.
Je vhodné opět odstranit ty, které nikdo nepoužívá, a jen překážejí a ubírají datový tok.
Správně by měl zůstat jen jazyk originální (obvykle angličtina), a používaný v dané zemi (pro nás čeština), příp. se nechává i slovenština.
Tyto odstraněné části uvolní místo pro lepší kompresní poměr obrazu, čímž výrazně zlepší kvalitu videa!
Stejným způsobem pročistěte i titulky.
POZOR! Každou část je nutné nastavovat zvlášť, ale shodně s ostatními!
Procentuální kompresní poměr vlevo se neaktualizuje - zřejmě chyba programu, kterou možná v budoucnu opraví.


Při najetí myší na řádek filmu se vlevo ukazuje zelená šipka - interní náhledový přehrávač pro příp. kontrolu.
Náhledový přehrávač lze libovolně posouvat (samostatné okno).
Při kliku pravým myšítkem lze testovat zvuky a titulky, příp. přepnout na celou obrazovku.
V případě spojování částí je vhodný pro ověření zvuků či titulků, příp. správnost pořadí částí.


Dole v liště pak nastavte, kam se výsledný spojený DVD disk uloží. Vyberte ikonu složky (složka na HDD disku).
V klasickém vyhledávacím okně pak vyberte složku na disku, kam se disk uloží.
Po ukončení nastavování klikněte vpravo dole na velké zelené tlačítko Spustit.


Nahoru

O průběhu procesu spojování jste informováni grafem v hlavním okně nahoře, dole pak časovými údaji.
V levém pak vidíte, který VOB se právě zpracovává.
Proces je ale velmi rychlý, jelikož jde jen o kopírování (řádově minuty).


Po dokončení převodu vyskočí hláška o úspěšném dokončení, kterou zavřete tlačítkem OK.
Zatržítko Příště nezobrazovat zde nedoporučuji zaškrtávat.
Po vyskočení hlášky budete alespoň vždy vědět, že je vše skutečně v pořádku.


Poté klikněte vpravo dole na tlačítko Hotovo. Okno se vrátí zpět do hlavního nastavení.
Převod je tím dokončen. Program můžete zavřít, a s hotovým videem pracovat dále.


Hotové video najdete ve složce, kterou jste nastavili pro výstup. V ní je pak složka Merge.
Uvnitř je pak cílová složka se zadaným názvem (v našem případě Spojeny disk).
Video je sice i ve struktuře jakoby rozděleno do dvou částí, ale přehrávače automaticky spustí druhou část po dokončení první.
Program DVDShrink můžete ukončit. Spojený disk odzkoušejte (zejména zda se např. nerozchází zvuk či titulky).


Pokud po stisknutí tlačítka Spustit vyskočí hláška, že složka již existuje, máte dvě možnosti.
Buď pokračujte klikem na OK (nechte zaškrtlou volbu Nahradit existující adresář).
Nebo dejte Storno, jděte do dané složky a vymažte její obsah, aby byla prázdná, a poté znovu spusťte převod.
Případně zadejte cestu do jiné výchozí složky.
Snažíte se totiž disk vytvořit do složky, která již disk DVD obsahuje. Buď jej přepíšete, nebo smažete a vytvoříte nový.


Pokud vyskočí během procesu hláška o chybě (obvykle vyskočí hned na začátku během analyzování procesu), někde je problém.
Buď jste něco špatně nastavili, nebo může i zlobit program (často to dělá i u tzv. "cracklých" - tj. nelegálních verzí).
Občas se stává, že některá z verzí nefunguje přesně jak má, zejména, jedná-li se o betaverze.
V tomto případě je lepší vrátit se o pár desetin ke starší verzi a počkat na novější aktualizaci, která chybu obvykle opraví.
Někdy pomůže, když veškeré nastavení vrátíte do výchozího stavu (v nastavení programu dáte vlevo dole Výchozí).
Je pak ale nutné hlídat si manuální nastavení, nebo zkusit nastavení provést znovu.

Někdy tato chyba může vyskočit až po zdánlivém dokončení, či během posledních pár procent procesu.
Program tak jen není schopen vytvořit potřebné IFO soubory (neprolomil určitou ochranu).
VOBy jsou již ale v pořádku v cílové složce, a to je pro nás nejdůležitější.
U filmů je to vzácné, u seriálů častější. Pokud to udělá jeden díl, pak obvykle všechny - je to zkrátka ochrana.
Obvykle stačí vyčkat na novější verzi programu, která bude proti této verzi ochrany aktualizovaná.


Nahoru