AUDIO-VIDEO NÁVODY POD ZÁŠTITOU STRÁNEK: BKC-Game.net
HLAVNÍ STRANA JAK NA AUDIO-VIDEO KODEKY A KONTEJNERY BEZPEČNOST PRÁCE PROGRAMY KE STAŽENÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 

 VYJMUTI ZVUKU Z AVI

V tomto návodu se naučíme vyjmout zvukové stopy z AVI.
Na to budeme používat program VirtualDub Mod.

Existují dva základní způsoby vyjmutí zvuku z AVIčka, které se dělí podle toho, co chcete se zvukem dělat.
Zvuk bude na práci - vyjme se jako WAV - se zvukem se bude pracovat (úpravy, opravy, časování apod.).
Takto vyjmeme i zvuk, který sice vyhovuje pravidlům a kvalitě, avšak není ve formátu AC3, do něhož jej převedeme.
POZOR! Prostorový zvuk ve formátu 5.1 se převodem na WAV změní na běžné Stereo 2.0!
Zvuk bude beze změny - vyjme se jako AC3 - pro vyjmutí a následné vložení do upraveného videa.


Abychom mohli se zvukem pracovat, a provádět jeho Úpravy či Opravy, musíme jej mít ve formátu WAV.
V tomto návodu si ukážeme, jak vyjmout zvuk z AVI rovnou do formátu WAV.
POZOR! Prostorový zvuk ve formátu 5.1 se převodem na WAV změní na běžné Stereo 2.0!

Otevřete si program VirtualDub Mod.
V horní nabídce File / Open Video File otevřete příslušné video, s jehož zvukem chcete pracovat.

POZOR! Pokud naskočí okno s hláškou:

Klikněte vždy na NE !
Jedná se totiž o varování - přítomnosti VBR zvuku, tj. zvuku s variabilním (proměnlivým) datovým tokem.
VBR je dle mnoha nezkušených lidí kvalitnější. Jenže - ve skutečnosti je VBR vlastně horší.
Při převodu do VBR není žádná analýza. Ve chvílích ticha tok zvuku klesne, ve chvílích efektů se zvýší.
Jedná se však o pohyb jen v rámci kolem 20-ti kbit, což je prakticky bez efektu.
Navíc si to program při kódování dělá sám dle aktuální situace, tudíž žádné propočty z hlediska celého filmu apod.
VBR zvuk je tak vlastně zvuk, který je naprosto přeházený, jeho velikost se nedá předem přesně stanovit apod.
Při následné práci by vám ani nesedl k videu!
Proto je v každém případě nutné takový zvuk převést na WAV - PCM, který je automaticky CBR - tj. konstantní.

Nahoru

Po načtení videa je vhodné si zkontrolovat parametry zvuku.
V horní nabídce klikněte na File / File Information, čímž se načte informační okno o videu a zvuku.
POZOR! Pokud má video více zvukových stop, uvidíme informace jen o první, tj. primární stopě!
V případě, že chceme vidět jiný zvuk, je nutné jej dostat do první pozice.
Detailnější informace o tomto postupu najdete v sekci Vložení zvuku do AVI.


Dále již budeme pracovat se záložkou Streams - zvukové stopy.
Zde budeme vybírat Stream list - výpis zvuků.


Otevře se nám okno výpisu zvuků:

V tomto okně vidím jednak počet a řazení zvuků, jednak kodek a délku.
Toto jsou pro nás důležité parametry (ty už bychom ale měli znát z práce s videem).
POZOR! Pokud je v tomto okně více zvukových stop (video je tzv. duální).
Ve výpisu informací se vypisuje vždy jen primární - první - stopa.
Jazyk stopy zjistíte jedině tak, že si video pustíte.
Pojede-li první CZ, je to první stopa. Musíte-li přepnout např. na třetí, je to až třetí v seznamu.

V případě více zvuků pracujete s tím, který je označený - zatmavený!
Pro případnou jistotu jak jej zablokovat (nepracovat s ním), je možné zvuk zakázat - poklikáním se stane "šrafovaný".


Klikněte pravým tlačítkem myši na daný zvuk.
Z nabídky vyberte Full Processing Mode. Nabídka zmizí.


Znovu klikněte na daný zvuk pravým tlačítkem myši.
Tentokrát se ale otevřely nové položky z nabídky:


V současné chvíli nás bude zajímat jen položka Compression.
Klikněte na ni, a otevře se okno s nastavením možností komprese zvuku:
Vlevo vyberte hned horní položku No compression (PCM).
I když je defaultně označená, stejně na ni klikněte tak, aby se vpravo dole objevili údaje!
Potvrďte OK, a vrátíte se tím do předchozího okna.


Zpět ve výpisu zvuků klikněte na Save Wav.


Otevře se okno, kde standardně zvolíte, kam se zvuk uloží, a jeho název.
Poté klikněte na tlačítko Uložit, a spustí se vyjímání.


POZOR! I zde okno uložení umožňuje použít pracovní frontu zatržením volby: Don´t run this job now.
U zvuků je vhodnější pracovat s jedním. Přesto např. v případě seriálů může představovat úsporu času.
Podrobnější návody na práci s frontou naleznete v sekci VIDEO - OBRAZ, při pracích s převodem do AVI.

Vyjímání zvuku do WAV trvá v řádech desítek sekund (max. tak do 5-ti minut).
Celý proces je znázorněn grafem.


Po ukončení se graf zavře, a nic se neděje.
V této chvíli můžete program VirtualDub Mod zavřít.
V cílové složce máte vyextrahovaný zvuk ve formátu WAV, připravený na další práci.

Nahoru


Zvuk z AVI můžeme vyjmout i bez jakýchkoliv úprav pro přímé vložení do jiného videa.
Toto budeme dělat, pokud zvuk ve všech parametrech vyhovuje pravidlům podle videa, a nepotřebujeme s ním dále pracovat.
Takový zvuk musí být ve formátu AC3, s frekvencí 48 kHz atd. dle pravidel.

Otevřete si program VirtualDub Mod.
V horní nabídce File / Open Video File otevřete příslušné video, s jehož zvukem chcete pracovat.

POZOR! Pokud naskočí okno s hláškou:

Klikněte vždy na NE !
Jedná se totiž o varování - přítomnosti VBR zvuku, tj. zvuku s variabilním (proměnlivým) datovým tokem.
VBR je dle mnoha nezkušených lidí kvalitnější. Jenže - ve skutečnosti je VBR vlastně horší.
Při převodu do VBR není žádná analýza. Ve chvílích ticha tok zvuku klesne, ve chvílích efektů se zvýší.
Jedná se však o pohyb jen v rámci kolem 20-ti kbit, což je prakticky bez efektu.
Navíc si to program při kódování dělá sám dle aktuální situace, tudíž žádné propočty z hlediska celého filmu apod.
VBR zvuk je tak vlastně zvuk, který je naprosto přeházený, jeho velikost se nedá předem přesně stanovit apod.
Při následné práci by vám ani nesedl k videu!
V případě zvuku 2.0 (stereo), jej vyjměte jako WAV na práci, a převeďte na AC3 s pevným datovým tokem.
V případě zvuku 5.1 (prostorový), jej vyjměte jako AC3, avšak rekomprimujte jej (znovu převeďte na AC3) s konstantním datovým tokem.
U AC3 se však s tímto problémem setkáte již spíše jen výjimečně.

Po načtení videa je vhodné si zkontrolovat parametry zvuku.
V horní nabídce klikněte na File / File Information, čímž se načte informační okno o videu a zvuku.
POZOR! Pokud má video více zvukových stop, uvidíme informace jen o první, tj. primární stopě!
V případě, že chceme vidět jiný zvuk, je nutné jej dostat do první pozice.
Detailnější informace o tomto postupu najdete v sekci Vložení zvuku do AVI.


Dále již budeme pracovat se záložkou Streams - zvukové stopy.
Zde budeme vybírat Stream list - výpis zvuků.


Otevře se nám okno výpisu zvuků:

V tomto okně vidím jednak počet a řazení zvuků, jednak kodek a délku.
Toto jsou pro nás důležité parametry (ty už bychom ale měli znát z práce s videem).
POZOR! Pokud je v tomto okně více zvukových stop (video je tzv. duální).
Ve výpisu informací se vypisuje vždy jen primární - první - stopa.
Jazyk stopy zjistíte jedině tak, že si video pustíte.
Pojede-li první CZ, je to první stopa. Musíte-li přepnout např. na třetí, je to až třetí v seznamu.

V případě více zvuků pracujete s tím, který je označený - zatmavený!
Pro případnou jistotu jak jej zablokovat (nepracovat s ním), je možné zvuk zakázat - poklikáním se stane "šrafovaný".


V tomto výpisu vyberte daný zvuk ve formátu AC3 vyhovující všem pravidlům (měli byste mít zjištěno).
Poté klikněte Demux - vyjmutí zvuku beze změny.


Otevře se okno, kde standardně zvolíte, kam se zvuk uloží, a jeho název.
Poté klikněte na tlačítko Uložit, a spustí se vyjímání.


POZOR! I zde okno uložení umožňuje použít pracovní frontu zatržením volby: Don´t run this job now.
U zvuků je vhodnější pracovat s jedním. Přesto např. v případě seriálů může představovat úsporu času.
Podrobnější návody na práci s frontou naleznete v sekci VIDEO - OBRAZ, při pracích s převodem do AVI.

Vyjímání zvuku bez úpravy trvá v řádech desítek sekund.
Celý proces je znázorněn grafem.


Po ukončení se graf zavře, a nic se neděje.
V této chvíli můžete program VirtualDub Mod zavřít.
V cílové složce máte vyextrahovaný zvuk ve formátu AC3, připravený na vložení do videa.

Nahoru